Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Реєстрація вступників

для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

та/або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

на освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки магістрів

 

здійснюється з 8 травня до 31 травня 2023 року (основна сесія)

 

Перелік спеціальностей УАД

Єдине фахове вступне випробування

(ЄФВВ)

Єдиний вступний іспит

(ЄВІ)

022 Дизайн

не передбачено

Вступне випробування у формі ЄВІ (для всіх спеціальностей):

- тест загальної навчальної компетентності

- тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська – на вибір вступника)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

не передбачено

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

не передбачено

061 Журналістика

один з предметних тестів на вибір вступника

(додаток 8 до Порядку прийому)

071 Облік і оподаткування

предметний тест з обліку та фінансів

073 Менеджмент

предметний тест з управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

122 Комп’ютерні науки

не передбачено

126 Інформаційні системи та технології

не передбачено

131 Прикладна механіка

не передбачено

133 Галузеве машинобудування

не передбачено

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

не передбачено

183 Технології захисту навколишнього середовища

не передбачено

183, 186 Міждисциплінарна освітньо-наукова програма - Технології захисту навколишнього середовища, Видавництво та поліграфія

не передбачено

186 Видавництво та поліграфія

не передбачено

 

Реєстрація осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, триватиме з 8 до 31 травня включно. Її здійснюватиме Приймальна комісія УАД (м. Львів, вул.. Під Голоском, 19, каб. 417. Моб. тел. (067)149-14-00). Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний листок, у якому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку учасника «Кабінет вступника» (https://zno.testportal.com.ua/master/login).

У додатковий період (12–14 червня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники додаткової сесії – до 31 липня.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року, додаткової сесії – до 18 серпня 2023 року.

 

 

У випадку особистої реєстрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, особисто звертається до Приймальної комісії УАД (м. Львів, 79020 вул. Під Голоском 19, каб. 417) та надає документи:

 • заповнену заяву-анкету для оформлення екзаменаційного листка;
 • копію документа, що посвідчує особу, зазначеного в заяві-анкеті;
 • копію документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), зазначений у заяві-анкеті (картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП);
 • копію документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
 • копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • копію довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, виданої за місцем навчання (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • копію медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ та ЄФВВ за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступного випробування).
 • фотокартку для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з врахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ «Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, …»).

 

Прохання попередньо уточнювати графік роботи Приймальної комісії за телефоном (067) 149 14 00.

 

Для дистанційної реєстрації вступник заповнює відповідну реєстраційну форму «ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ» з додаванням сканованих копій (фотокопій) вказаних документів або надсилає їх на електронні пошти Приймальної комісії УАД (; ) (для забезпечення надійності отримання документів листи надішліть на обидві адреси):

 

 • заповнену заяву-анкету для оформлення екзаменаційного листка;

Бланк заяви-анкети

Бланк заяви-анкети (у форматі .doc)

Взірець заповнення заяви-анкети

 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в заяві-анкеті;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), зазначений у заяві-анкеті (картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП);
 • документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) – диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, виданої за місцем навчання (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ та ЄФВВ за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження вступного випробування).
 • файл фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з врахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ «Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, …»).

 

 

УВАГА!

Заповнюючи заяву-анкету, вступник вказує:
- населений пункт (https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/DOKUMENT-001-5.pdf), у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ;
- назву(-и) ЄФВВ (управління та адміністрування; облік та фінанси; психологія та соціологія; право та міжнародне право; економіка та міжнародна економіка; 
політологія та міжнародні відносини) - за потреби. Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

У темі листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові.

 

В тексті листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер телефону

 

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, відображатимуться у сформованому екзаменаційному листку.

 

Електронна адреса Приймальної комісії:  ,

Номер телефону для консультацій:  (067) 149-14-00

 

 

 

Процедура реєстрації

 1. Вступник подає особисто або надсилає скановані копії заповненої заяви-анкети і вказаних вище документів на електронну пошту Приймальної комісії УАД (, ) у визначені для реєстрації терміни.
 2. Відповідальний працівник Приймальної комісії:

- перевіряє наявність документів та надає відповідь-підтвердження про їх отримання (на електронну адресу, з якої вони надійшли) або запит на уточнення/доповнення поданої вступником інформації. Вступнику може бути відмовлено у реєстрації (відкладено реєстрацію) у випадку надання ним недостовірної чи неповної інформації, зокрема, стосовно планового завершення навчання та отримання диплома у рік вступу;

- роздруковує надіслані документи та формує особову справу вступника;

- створює відповідний запит в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) на формування бланка екзаменаційного листка, вносить інформацію про вступника, зазначену у заяві-анкеті, та формує екзаменаційний листок.

- формує реєстраційну картку вступника (перевіряється та підписується вступником).

 1. На вебсайті УЦОЯО створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника» (https://zno.testportal.com.ua/master/login), доступ до якої здійснюється доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
 2. Сканована копія екзаменаційного листка відправляється вступнику на електронну адресу, з якої надійшла його заява, або на вказану в заяві-анкеті.
 3. Вступник перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії.

 

 

 

 

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії УАД та видається вступнику особисто. Вступник зобов’язаний отримати екзаменаційний листок не пізніше як за два тижні до початку вступних випробувань (ЄВІ, ЄФВВ).

 

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику на вказану адресу засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність в заяві-анкеті.

 

 

 

 

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та фотографічного зображення особи

на фотокартках, що подаються для оформлення або обміну документів

 

 1. Фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям (за наявності).
 2. Положення особи, що фотографується, - вертикальне.

Для осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком (довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я, допускається фотографування у положенні лежачи або у спеціальному сидінні з відповідним фоном за головою.

 1. Верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію.
 2. Фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета, які містяться в кадрі.
 3. Обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням надпліччя. Особа повинна дивитися прямо, очі - відкриті (очі вважаються відкритими, якщо райдужна оболонка та зіниця ока розрізняються чітко), вираз обличчя - нейтральний, рот - закритий, голова та шия - без повороту та нахилу.

Обидві сторони обличчя мають бути чітко видимі. Зображення обличчя особи має бути у фокусі від маківки (верхня частина голови без урахування волосся) до підборіддя і від носа до вух.

 

 

 

Корисні посилання:

 1. Інформація учаснику вступних випробувань для вступу до магістратури – Український центр оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/)
 2. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0446-19)
 3. Про деякі питання нормативного забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/644/77e/c93/64477ec935350914980940.pdf)
 4. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2023/15.03.2023/Nakaz.MON.276.vid.15-03-2023-yustovanyy.pdf)
 5. Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19)