Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79020 вул. Під Голоском 19, каб. 417, 200.

е-mail:

е-mail:
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

для вступу на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізація «Книжкова та станкова графіка, реставрація»

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 022 «Дизайн» спеціалізація «Графічний дизайн

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на освітньо-професійні програми підготовки БАКАЛАВРІВ

на основі ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр (спеціаліст))

 


Програма фахового іспиту "Основи діловодства" для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів спеціальності (029)
Програма фахового іспиту "Основи журналістики" для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів спеціальності (061)
Програма фахового іспиту "Основи економіки" для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів спеціальності (071,073,075,076) 
Програма фахового іспиту "Основи програмування" для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів спеціальності (122,123,126) 
Програма фахового іспиту "Основи поліграфії" для вступу на навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів спеціальності (186)

 

 ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки МАГІСТРІВ

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки МАГІСТРІВ за спеціальністю 022 «Дизайн»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Книжкова та станкова графіка» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА (освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійні програми «Видавнича справа та медіакомунікації» і «Рекламні та ПР-комунікації» за спеціальністю 061 «Журналістика»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-наукової програми «Видавнича справа та медіакомунікації» і «Рекламні та ПР-комунікації» за спеціальністю 061 «Журналістика»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ "Управління та адміністрування" (для спец. 073, 075, 076)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  "Облік і фінанси" (для спец. 071)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки» підготовки магістрів за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Інформаційні системи та технології» підготовки магістрів за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва» за спеціальністю 131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва» за спеціальністю 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» за спеціальністю 174 – АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

П Р О Г Р А М А ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітню програму підготовки фахівців ОС «Магістр» «Інженерна екологія і ресурсоощадні технології поліграфії» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» на основі ОС «Бакалавр»

П Р О Г Р А М А ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на навчання за міждисциплінарною освітньо- науковою програмою підготовки магістрів «Інженерна екологія та ресурсоощадні технології поліграфії» за спеціальностями 183 «Технології захисту навколишнього середовища» і 186 «Видавництво та поліграфія».

П Р О Г Р А М А ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітні програми підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»

 

 

 

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в Українській академії друкарства (2023)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 073 «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в Українській академії друкарства (2023)