Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

е-mail:

е-mail:

тел.(032)235-76-00
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Вельмишановні викладачі, працівники та студенти Української академії д...
Читати всі новини

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на основі повної загальної середньої освіти

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізація «Книжкова та станкова графіка, реставрація»

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 022 «Дизайн» спеціалізація «Графічний дизайн

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДИТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ УСНУ СПІВБЕСІДУ ЗАМІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ У 2022 РОЦІ

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДИТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ УСНУ СПІВБЕСІДУ ЗАМІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ У 2022 РОЦІ

ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДИТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ УСНУ СПІВБЕСІДУ ЗАМІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ У 2022 РОЦІ

 

 ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на освітньо-професійні програми підготовки БАКАЛАВРІВ

на основі ОКР молодший спеціаліст (ступеня вищої освіти)

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальністю 022 «Дизайн» спеціалізація «Графічний дизайн»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Книжкова та станкова графіка, реставрація» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня — БАКАЛАВР

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДИТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ УСНУ СПІВБЕСІДУ ЗАМІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ У 2022 РОЦІ

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДИТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ УСНУ СПІВБЕСІДУ ЗАМІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ У 2022 РОЦІ

 

 ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ, ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки МАГІСТРІВ

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму підготовки МАГІСТРІВ за спеціальністю 022 «Дизайн»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Книжкова та станкова графіка» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА (освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»)

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійні програми «Видавнича справа та медіакомунікації» і «Рекламні та ПР-комунікації» за спеціальністю 061 «Журналістика»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-наукової програми «Видавнича справа та медіакомунікації» і «Рекламні та ПР-комунікації» за спеціальністю 061 «Журналістика»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для вступу на освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для вступу на освітньо-професійну програму «Управління фінансово-економічною безпекою» за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для вступу на освітньо-професійну програму «Маркетинг» за спеціальністю 075«Маркетинг»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки» підготовки магістрів за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітньо-професійну програму «Інформаційні системи та технології» підготовки магістрів за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва» за спеціальністю 131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва» за спеціальністю 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Автоматизоване управління технологічними процесами» за спеціальністю 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

П Р О Г Р А М А ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для вступу на освітні програми підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для вступу на освітньо-професійну програму підготовки МАГІСТРІВ за спеціальностями: Документознавство та інформаційна діяльність Видавнича справа та медіа комунікації ·Рекламні та ПР-комунікації Облік і оподаткування ·Управління фінансово-економічною безпекою Маркетинг Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Комп’ютерні науки Інформаційні системи та технології Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Автоматизоване управління технологічними процесами Інженерна екологія і ресурсоощадні технології поліграфії Технології електронних мультимедійних видань Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв Графічний дизайн Книжкова та станкова графіка