Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79020 вул. Під Голоском 19, каб. 417, 200.

е-mail:

е-mail:
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини
11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 
для вступників, які: - зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ; - не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ. Вартість спеціально організованої сесії буде визначено до 20 липня. Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ),
а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ. Реєстрація вступників триватиме з 27 липня до 5 серпня. ЇЇ здійснюватиме Приймальна комісія УАД.
Порядок реєстрації - на сторінці "Реєстрація на ЄВІ в магістратуру" (https://www.uad.lviv.ua/umovy-vstupu/reiestratsiia-na-yevi-v-mahistraturu-2019).
Джерело: сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) https://testportal.gov.ua/spetsialno-organizovana-sesiya-yedynogo-vstupnogo-ispytu/

Перелік документів для вступу

  1. Заява
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат, свідоцтво про повну загальну середню освіту, диплом) – якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
  3. Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,

УАД здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями (освітніми програмами):

Спеціальності

Освітньо-професійні програми

ступеня «бакалавр»

Освітньо-професійні

(освітньо-наукові) програми

ступеня «магістр»

022 Дизайн

Графічний дизайн

Графічний дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Книжкова та станкова графіка, реставрація

Книжкова та станкова графіка

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (інформаційна, бібліотечна та архівна справа; європейські комунікації)

Документознавство та

Графік роботи Приймальної комісії УАД у 2023 році

 

Дні тижня

Години роботи

08 травня – 31 травня;

03 липня – 18 липня

19 липня – 31 серпня

01 – 08 вересня;

01 – 14 жовтня;

16 – 30 листопада

- понеділок

- вівторок

- середа

- четвер

- п’ятниця

10.00 – 16.30

9.30 – 13.00

14.00 – 17.30

10.00

ЗАВАНТАЖИТИ КВИТАНЦІЮ

До уваги вступників

З питань прийому на навчання, а також оплати за навчання звертатись

(відділ платної форми навчання)

тел. (032) 242-23-80


Копії квитанцій прислати на e-mail: або
В квитанції має бути обов'язково прізвище, ім'я, по-батькові платника та за кого платить.
Оплату можна здійснювати в будь-якому банку.

 

за спеціальностями

(ціни вказані в грн. за рік навчання)

 

м. Львів, 79020
вул. Під Голоском 19, каб. 417
тел. (067)149-14-00

 

Планові обсяги державного замовлення

на підготовку фахівців з вищою освітою у 2022 році

 

Ступінь бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Максимальний обсяг державного замовлення*

Денна форма

Заочна форма

022 Дизайн

150

35

 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

160

30

3

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

100

14

 

061 Журналістика

150

Підготовче відділення Української академії друкарства

у 2022 –2023 н.р. проводить прийом слухачів для підготовки до вступу на навчання за програмою підготовки бакалаврів.

На основі повної загальної середньої освіти

на спеціальності:

–”Дизайн”,

–”Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”.

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста         

на спеціальності :

–”Дизайн”

–”Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”,

–”Комп’ютерні науки”,

–”Інформаційні системи та технології”,

–”Прикладна механіка”,

–”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

–”Видавництво

Довузівську підготовку в Українській академії друкарства (УАД) з 1970 року здійснює підготовче відділення (ПВ), яке готує до вступу абітурієнтів на всі спеціальності академії. З 1970 до 1988 року ПВ також готувало за денною формою навчання щорічно 15 слухачів для Інституту декоративно-ужиткового мистецтва (тепер Львівська академія мистецтва). До 1980 року  загальний план прийому слухачів на ПВ передбачав 100 місць на денну

Правила прийому до Української академії друкарства у 2023 році у форматі pdf

 

Правила прийому до Української академії друкарства у 2023 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Української академії друкарства (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та затверджені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (далі – Порядку прийому), затвердженого