За результатами прийому до вищого навчального закладу Українська академія друкарства у 2017 році

Факультет КПІ

Факультет МКП