Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Як обрати дисципліну вибіркового блоку

Дисципліни вільного вибору студента.

Загальноакадемічний каталог вибіркових навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

>>ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Господарське право. Комерційне право.

Захист прав споживачів

Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції

Україна в історичних документах

Аналіз господарської діяльності підприємств

Аудит

Комп’ютерне проектування паковань

Економетрика

Український літературний процес ХХ століття

Фінанси

Банківські операції

Статистика

Видавничий менеджмент

Інфраструктура товарного ринку

Психологічний менеджмент

Теоретичні концепції книжкової та станкової графіки

Цифрові медіатехнології

Управлінське документознавство

Маркетинг

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Соціально – економічна безпека

Захист друкованої продукції і паковань

Устаткування для виготовлення друкарських форм

Страхування

Ціни і ціноутворення

Історія книги

Електронний документообіг

Історія мистецтва

Політологія

Теорія кольору

Мас-медійна діяльність

Друга іноземна мова

Векторна графіка

Відеозйомка

Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях

Інвестування

Інтелектуальна власність та авторське право

Комп'ютерні видавничі системи

Макетування і верстання поліграфічної продукції

Математичні методи дослідження операцій

Мікропроцесорна техніка

Облік і оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Операційні системи

Основи дизайну

Підприємництво в ІТ-сфері

Програмування РІС-контролерів

Проектування людино-комп'ютерної взаємодії

Промдизайн і конструювання паковань

Теорія інформації

Теорія ймовірностей

Теорія кольору

Цифрові медіатехнології

Цифрові системи керування

Чисельні методи

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Ділова іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (польська)

Друга іноземна мова (французька)

>>ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Контролінг

Історія українського друкарства

Інвестування

Фінанси підприємств

Бухгалтерський облік

Гроші і кредит

Організація, нормування і оплата праці

Організація праці менеджера

Економічний аналіз та діагностика

Електронна комерція

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація та економіка видавничого підприємництва

Підприємництво і бізнес-культура

Планування і контроль в підприємництві

Стратегія підприємства

Ризикологія

Логістика

Експертиза

Теорія і практика референтської діяльності

Технологія світлочутливих матеріалів

Основи автоматики і комп’ютерних технологій

Фотореєстраційні процеси

Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції

Основи ПР

Реклама та ПР у видавничій справі

Основи реклами

Українська журналістика

Медіаправо

Видавничі комунікації

Архітектура комп'ютерних систем

Бізнес планування

Електронна комерція

Інтернет речей

Комунікативний дизайн

Логістика

Маркетинг в ІТ-сфері

Медіапланування

Методи і моделі прийняття рішень

Опрацювання аудіо і відео інформації

Опрацювання текстової інформації

Організація нормування і оплати праці

Основи економічної теорії

Основи електротехніки та електроніки

Політологія

Правознавство

Іноземна мова

Прикладна теорія цифрових автоматів

Растрова графіка

Розробка програмних інтерфейсів

Системи управління Веб-контентом

Соціологія

Типові технологічні об'єкти і процеси

Управління ІТ-проектами

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Ділова іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (польська)

Друга іноземна мова (французька)

Загальноакадемічний каталог вибіркових навчальних дисциплін освітніх програм другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

 

 

>>ОСІННІЙ СЕМЕСТР
 
>>ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Герменевтика

Екологічний маркетинг

Екологія підприємства

Європейська інтеграція

Тайм-менеджмент

Педагогіка вищої школи

Товарна інноваційна політика

Європейська інтеграція

Основи програмування і алгоритмічні мови

Естамп

Web-дизайн

Інформаційний дизайн у документознавстві

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Ділова іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (польська)

Друга іноземна мова (французька)