Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Детальніше про Державні нагороди України

Назва нагороди

Привід для одержання

Почесні звання

 

“Народний художник України”; “Заслужений винахідник України”;

“Заслужений вчитель України”;

“Заслужений діяч мистецтв України”;

“Заслужений діяч науки і техніки України”;

“Заслужений економіст України”;

“Заслужений журналіст України”;

“Заслужений машинобудівник України”;

“Заслужений працівник освіти України”;

“Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”;

“Заслужений раціоналізатор України”;

“Заслужений художник України”

присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.
Державні премії України  
Національна премія України імені Тараса Шевченка за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства
Державна премія України в галузі науки і техніки за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі; за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень; за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів;
Державна премія України в галузі освіти за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта

 

Відзнаки Верховної Ради України

Назва нагороди

Привід для одержання

Грамота Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2541-iii

 

 

за вагомий внесок у будь-яку сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну діяльність, заслуги перед Українським народом у сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві, активну участь у законотворчій діяльності.
Почесна грамота Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2541-iii

 

Відзнаки Кабінету Міністрів України

Назва нагороди Привід для одержання
Почесна грамота Кабінету Міністрів України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=728-2008-%EF за зразкове виконання службових обов’язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших сфер діяльності і заслуги перед Українським народом у сприянні становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, зміцнення демократії, ефективній діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Заохочувальні відзнаки Прем’єр-міністра України

Вітальний лист за значні досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією державної політики.
Подяка

 

Відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки

Назва нагороди Привід для одержання
Подяка для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше одного року та раніше були відзначені місцевими органами виконавчої влади, керівниками вищих навчальних закладів, за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення, пов’язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки.
Грамота для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері не менше двох років та раніше заохочувались Подякою МОН України, за високі виробничі та наукові досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.
Почесна грамота відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше трьох років та раніше заохочувались Грамотою МОН України, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки, успішну координацію діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОН України.
нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти” відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері освіти не менше п’яти років та вже нагороджені Почесною грамотою МОН України, за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, професійну та наукову підготовку учнівської та студентської молоді, організацію навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, координацію діяльності педагогічних, виробничих колективів, ефективне керівництво закладами та установами освіти, організацію наукового і методичного забезпечення навчальних закладів та установ освіти, впровадження управлінських новацій, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів, спеціалістів галузей економіки України.
нагрудний знак МОН України “Василь Сухомлинський” відзначаються педагогічні та науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері освіти не менше десяти років та вже нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти”, досягли визначних успіхів у виховній, навчальній, навчально-виховній, навчально-виробничій роботі, навчально-методичному забезпеченні загальної середньої та професійно-технічної освіти, розробці програм розвитку загальної середньої та професійно-технічної освіти, організації навчально-методичної та науково-методичної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку педагогічної освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних посібників, впровадженні сучасних методів теорії і практики навчання і виховання, визначенні перспектив та напрямів розвитку загальної середньої та професійно-технічної освіти.
нагрудний знак МОН України

 

“За наукові та освітні досягнення”

відзначаються наукові, науково-педагогічні працівники, державні службовці, інші працівники сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток зазначеної сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері освіти не менше десяти років та вже нагороджені нагрудним знаком “Відмінник освіти”, за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, досягли визначних успіхів у науковій та науково-педагогічній діяльності, науково-методичному забезпеченні вищої освіти, здійсненні аналітично-прогностичної діяльності, визначенні перспектив та напрямів розвитку вищої освіти, розробці програм розвитку вищої освіти, проведенні моніторингу якості освіти, підготовці кадрів вищої кваліфікації; організації та координації наукової, науково-методичної та науково-дослідної роботи, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

 

Нагороди та відзнаки Національної академії наук України

Назва нагороди Привід для одержання
Золота медаль ім. В.І. Вернадського http://www.nas.gov.ua/UA/About/awards/goldenmedal/Pages/default.aspx є найвищою відзнакою НАН України, яка присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук.

Премії імені видатних вчених України

імені М.М.Амосова

 

 

за видатні наукові роботи в галузі кардіо- та судинної хірургії і трансплантології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України); за видатні роботи в галузі біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій (Відділення інформатики НАН України).
імені О.К.Антонова

 

 

за видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).
імені М.П.Барабашова за видатні роботи в галузі фізики планет, зірок і галактик (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені М.М.Боголюбова за видатні наукові роботи в галузі математики і теоретичної фізики (Відділення математики НАН України).
імені С.Я.Брауде за видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України)
імені О.І.Бродського за видатні наукові роботи в галузі теорії хімічної будови, кінетики та реакційної здатності (Відділення хімії НАН України)
імені М.П.Василенка за видатні наукові роботи в галузі держави і права України (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені Б.І.Вєркіна за видатні роботи в галузі фізики і техніки низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Д.В.Волкова за видатні роботи у галузі теорії ядра та фізики високих енергій (Відділення ядерної фізики та енергетики НАНУ)
імені В.М.Глушкова за видатні досягнення в галузі кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем (Відділення інформатики НАН України).
імені М.С.Грушевського за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені О.С.Давидова за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені О.М.Динника за видатні наукові роботи в галузі механіки і машинобудування (Відділення механіки НАН України).
імені М.М.Доброхотова за видатні наукові роботи в галузі металургії та матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені А.О.Дородніцина за видатні досягнення в галузі комп’ютерної математики та обчислювальної техніки (Відділення інформатики НАН України).
імені Г.В.Карпенка за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені А.І.Кіпріанова за видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).
імені М.І.Костомарова за видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені М.Г.Крейна за видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН України).
імені М.М.Крилова за видатні наукові роботи в галузі нелінійної механіки та прикладної математики (Відділення математики НАН України)
іменіА.Ю.Кримського за видатні наукові роботи в галузі сходознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені Г.В.Курдюмова за видатні роботи в галузі фізики металів та фізичного матеріалознавства (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені М.О.Лаврентьєва за видатні наукові роботи в галузі математики (Відділення математики НАН України).
імені В.Є.Лашкарьова за видатні роботи в галузі фізики напівпровідників та напівпровідникового приладобудування (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені С.О.Лебедєва за видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Відділення інформатики НАН України).
імені В.С.Михалєвича за видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу (Відділення інформатики НАН України).
імені Н.Д.Моргуліса за видатні роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені З.І.Некрасова за видатні наукові роботи в галузі металургії (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені М.В.Остроградського за видатні наукові роботи в галузі математики та математичних проблем механіки (Відділення математики НАН України).
імені Є.О.Патона за видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення фізико технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені С.І.Пекаря за видатні роботи у галузі теорії твердого тіла (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Г.С.Писаренка за видатні наукові роботи в галузі міцності матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).
імені Л.В.Писаржевського за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).
імені О.О.Потебні за видатні наукові роботи в галузі мовознавства, філософії, мови та народної творчості (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
імені А.Ф.Прихотько за видатні роботи в галузі лазерної фізики, оптики та кристалографії (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Г.Ф.Проскури за видатні роботи в галузі енергетики (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
імені М.В.Птухи за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики (Відділення економіки НАН України).
імені І.Пулюя за видатні роботи у галузі прикладної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
імені Л.П.Симиренка за видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства (Відділення загальної біології НАН України).
імені К.Д.Синельникова за видатні роботи в галузі ядерної фізики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).
імені С.П.Тимошенка за видатні досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки (Відділення механіки НАН України).
імені В.І.Толубинського за видатні досягнення в галузі теплофізики та теплотехніки (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
імені В.І.Трефілова за видатні роботи в галузі фізики міцності і пластичності матеріалів (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені М.І.Туган-Барановського за видатні наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).
імені І.М.Францевича за видатні наукові роботи в галузі фізичного матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).
імені Д.І.Чижевського за видатні наукові роботи в галузі філософських наук (Відділення історії, філософії та права НАН України).
імені І.І.Шмальгаузена за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення загальної біології НАН України).
імені Ф.І.Шміта за видатні наукові роботи в галузі мистецтвознавства і культурології (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).
імені Л.В.Шубникова за видатні роботи у галузі експериментальної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
звання «Почесний доктор НАН України» http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/1992-2001/regulations/Documents/980403_97.pdf видатним діячам світової науки, культури, державним та громадським діячам, що зробили вагомий внесок у розвиток науки, суспільний прогрес, забезпечення миру, взаєморозуміння й співробітництва між народами.

Заохочувальні відзнаки Національної академії наук України

Відзнака “За наукові досягнення ” є однією з найвищих персональних відомчих нагород за визначні досягнення у розвиткові фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підвищенні міжнародного авторитету вітчизняної науки і її провідних шкіл, реалізації соціальної і економічної політики держави, розробці й впровадженні нових наукових рішень, ефективних технологій та зміцненні науково-технічного потенціалу України вагомими здобутками.
Відзнака “За професійні здобутки” є персональною нагородою за довголітню сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у забезпечення

 

наукових досліджень.

Відзнака “За сприяння розвитку науки” є персональною нагородою за вагоме сприяння розвиткові наукових досліджень, вирішенню найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженню результатів досліджень у практику, підготовці та вихованню наукових кадрів, а також за благодійну, меценатську та гуманітарну діяльність у галузі науки, освіти, культури, мистецтва та охорони здоров’я.
Відзнака “За підготовку наукової зміни” є персональною нагородою за вагомий особистий внесок у виховання молодих наукових кадрів, заснування або розвиток провідних наукових шкіл, активну педагогічну діяльність, роботу з аспірантами і докторантами, дієву участь у заходах з інтеграції науки і освіти, поєднання навчального процесу з науково-дослідною роботою.
Відзнака для молодих учених “Талант, натхнення, праця” є персональною нагородою, якою заохочуються молоді вчені за особисті здобутки – наукові праці, відкриття та винаходи, що мають важливе значення для науки і практики і свідчать про високий творчий потенціал. Відзнака має служити стимулом дальшого творчого зростання молодого вченого, надихати його на нові наукові звершення.

 

Відомчі заохочувальні відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Назва нагороди Привід для одержання
Подякa відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.
Почеснa грамотa відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.