Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

05.13.06 – “Інформаційні технології”

 

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Говорущенко Т. О. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету; науковий консультант – д.т.н., професор Поморова О. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 2. Бабічев С. А. Теоретичні та практичні засади інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж
  /Робота виконана у Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України; науковий консультант – д.т.н., професор Литвиненко В. І.
  Автореферат
 3. Жарікова М. В. Методологічні основи геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних процесів
  /Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
  науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Бардачов Ю. М.
 4. Піх І. В. Методологічні основи інформаційних технологій формування та прогностичного оцінювання якості книжкових видань
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В. 
 5. Лиса Н. К. Інформаційні технології створення систем екологічного моніторингу техногенного середовища з використанням розроблених лазерних сенсорів
  /Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України та науково-дослідному виробничому центрі «Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем» Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Сікора Л. С., Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри автоматизованих систем управління
  Автореферат
 6. Ткачук Р.Л. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій
  /Робота виконана у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
  Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Сікора Л. С.
  Автореферат
 7. Пасєка М. С. Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології /Робота виконана на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; науковий консультант – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 8. Казьмірович О. Р.  Методологічні основи формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі/ робота виконана на кафедрі Автоматизації та комп'ютерних технологій УАД; науковий консультант - д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 9. Лисенко С.М.  Методологічні основи та інформаційна технологія  забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз / Робота виконана на кафедрі комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України; Науковий консультант: Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор  Харченко В. С.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 10. Гордєєв О.О. Методологічні основи та інформаційна технологія профілє-орієнтованого оцінювання якості програмного забезпечення людино-комп'ютерних систем/ Робота виконана на кафедрі комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України; Науковий консультант: заслужений винахідник України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор
  Харченко В. С., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», завідувач кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки
 11. Комар М.П. Методологічні основи інформаційної технології інтелектуального аналізу та обробки великих даних /Робота виконана на кафедрі інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки України; Наукові консультанти: заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Саченко А. О.,Західноукраїнський національний університет, в.о. завідувача кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління доктор технічних наук, професор
  Головко В. А., Брестський державний технічний університет, м. Брест, Республіка Білорусь, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 12. Досин Д.Г. Методологічні засади розроблення інтелектуальних інформаційно-пошукових систем
  на основі визначення корисності знань /Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України
  Науковий консультант: д.т.н., професор, Литвин В. В.
 13. Поліщук В.В. Методологічні основи інформаційної технології оцінювання рівня керованості процесами складних систем / Робота виконана в ДВНЗ «Ужгородський  національний  університет» Міністерства освіти і науки України
  Науковий консультант:   д.т. н., професор Маляр М. М.
 
 На здобуття наукового ступеня кандидата наук
 1. Січевська О.І. Інформаційні технології формування якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань
  /Роботу виконано на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій
  Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сеньківський В. М.
  Автореферат
 2. Кудряшова А. В. Інформаційна технологія прогностичного оцінювання якості редакційно-видавничого процесу випуску книжкових видань
  /Українська академія друкарства; Науковий керівник: д.т.н., професор Сеньківський В. М.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 3. Гавенко М. М. Інформаційна технологія забезпечення якості тактильного сприйняття шрифту брайля незрячими особами
  / Робота виконана на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; наук. кер – д.т.н., професор. Сеньківський В. М.
 4. Гожий В. О. Моделі та інформаційна технологія динамічної взаємодії сервісів в web-системах агрегаторах
  / Робота виконана в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України.; наук. кер – доктор технічних наук, професор
  Дихта Леонід Михайлович, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 5. Тупичак Л.Л. Інформаційні технології підтримки управлінських рішень в освітньому процесі з використанням логіко-когнітивних методів / Роботу виконано на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України, м. Львів; наук. кер – доктор технічних наук, професор,
  Сікора Л. С., Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри автоматизованих систем управління
 6. Гаврилишин О.Б. Інформаційна технологія формування і прогнозування якості процесу оцифровування стародруків /Робота виконана на кафедрі інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; наук. кер – кандидат технічних наук, доцент Миклушка І. З.,Українська академія друкарства, доцент кафедри інформаційних мультимедійних технологій
 7. Михайлюк С.М. Інформаційна технологія оцінки техногенної безпеки життя людини/Робота виконана в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій; наук. кер – д. т. н., доцент Рак Т. Є., ПЗВО «ІТ СТЕП Університет», м. Львів
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 8. Шевчук О.В. Моделі інформаційної технології процесів суміщення фарб в рулонних друкарських машинах / Роботу виконано на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; наук. кер – доктор технічних наук, професор Тимченко О. В., Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
 9. Калитка М.І. Інформаційна технологія визначення технологічно необхідного фарбозаповнення для підвищення точності налагодження офсетних машин/ Роботу виконано на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; наук. кер – доктор технічних наук, професор
  Верхола М.І., Українська академія друкарства, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій
 10. Андруник В.А. Інформаційні технології супроводу процесів навчання осіб з аутизмом / Роботу виконано на кафедрі інформаційних систем та мереж в Національному університеті «Львівська політехніка» та на кафедрі автоматизації і комп’ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.; наук. кер – д. т. н., професор Пасічник Володимир Володимирович, НУ «ЛП»,
 11. Лупей М.І Інформаційна технологія аналізу й визначення авторської та стильової належності українськомовних текстів/ Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі "Ужгородський національний університет" Міністерства освіти і науки України.; наук. кер –к. т. н., доцент Міца О. В., Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський
  національний університет"
 12. Максимів О.П. Інформаційна технологія ідентифікації полум’я згортковими нейронними мережами в системах відеоспостереження/ Робота виконана у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
  Науковий керівник: д.т.н., доцент, Рак Т. Є.

 

05.05.01 – “Машини і процеси поліграфічного виробництва”

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Репета В. Б. Методологічні основи забезпечення якості процесу флексографічного друку етикетки УФ-фарбами /Робота виконана на кафедрі поліграфічного матеріалознавства і хімії Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Шибанов В. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
  Відгук 4
 2. Ясінський М.Ф. Теоретичні і прикладні основи формування та оцінювання зносостійкості фотополімерних друкарських форм Робота виконана на кафедрі інженерної механіки
  Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; наук. кер – доктор фізико-математичних наук, професор, Огірко І. В., Українська академія друкарства, завідувач кафедри інформаційних мультимедійних технологій
  Відгук 3
 3. Книш О.Б. Методологічні основи забезпечення якості незшивного клейового скріплення книжкової продукції / Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  Науковий консультант: д.т.н., професор, Регей І.І.

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

 1. Млинко О. І. Удосконалення процесів виготовлення поліграфічної та пакувальної продукції з використанням матеріалоощадних технологій
  /Робота виконана на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  науковий керівник: д.т.н., професор,заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В.
 2. Ватуляк Ю. В. Удосконалення процесу обрізування книжково-журнальних блоків, що рухаються за коловою траєкторією
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Топольницький П. В.
 3. Влах В. В. Удосконалення штанцювального пресу застосуванням комбінованих механізмів приводу натискної плити
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Регей І. I.
 4. Конюхов О.Д. Удосконалення поліграфічної технології маркування продукції штриховими кодами
  / Робота виконана на кафедрі поліграфічних медійних технологій і паковань
  Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гавенко С. Ф.
  Автореферат
 5. Саєк Дайва Удосконалення технології оцінювання якості офсетних термочутливих друкарских форм
  / Роботу виконано на кафедрі медіа технологій у Каунаській колегії Міністерства освіти, науки та спорту Литви; наук. кер – кандидат технічних наук, доцент Карташева О. О., Московський політехнічний університет, доцент кафедри технологій та управління якістю в поліграфічному і пакувальному виробництві
 6. Харів М.С. Удосконалення технології виготовлення трафаретних форм лазерним гравіюванням для друкування шрифта Брайля/ Робота виконана на кафедрі поліграфічних медійних технологій і паковань Української академії друкарства Міністерства освіти і науки; наук. кер –к. т. н., проф. Маїк В. З., Українська академія друкарства, (м. Львів)
 7. Яніцкі Пьотр, Станіслав Удосконалення безвистійного обрізування книжкових блоків ексцентричними дисковими ножами/ Роботу виконано у відділі поліграфічних технологій Інституту механіки і поліграфії Варшавського політехнічного університету Міністерства освіти та науки Польщі. кер –д. т. н., проф. Петріашвілі Георгій, Варшавський політехнічний університет, Інституту механіки і поліграфії (Польща)
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2