Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини
����

ЖИДЕЦЬКИЙ

ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

кандидат технічних наук, доцент

Міністерство освіти і науки України

Н А К А З  N 320 (витяг)

«07» квітня 2022 р.                         

Про утворення 

спеціалізованої вченої ради

 

Н А К А З У Ю:

Утворити спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології».

       Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 35.101.01

Голова ради:

 1. доктор технічних наук, професор ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ, ректор Української академії друкарства, спеціальність 05.13.06.

Заступник голови ради:

 1. доктор технічних наук, професор РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ, завідувач кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічних і пакувальних виробництв Української академії друкарства, спеціальність 05.05.01.

Вчений секретар ради:

 1. кандидат технічних наук, доцент ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ, доцент кафедри поліграфічних медійних технологій та паковань Української академії друкарства, спеціальність 05.05.01.

Члени ради:

 1. доктор технічних наук, професор ВЕРХОЛА Михайло Іванович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій, спеціальність 05.13.06;
 2. доктор технічних наук, професор ГАВЕНКО Світлана Федорівна, Українська академія друкарства, завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій та паковань, спеціальність 05.05.01;
 3. доктор технічних наук, професор ГОВОРУЩЕНКО Тетяна Олександрівна, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем, спеціальність 05.13.06;
 4. доктор технічних наук, професор КИРИЧОК Тетяна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», завідувач кафедри технології поліграфічного виробництва, спеціальність 05.05.01;
 5. доктор технічних наук, доцент КНИШ Олег Богданович, Українська академія друкарства, доцент кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічних і пакувальних виробництв, спеціальність 05.05.01;
 6. доктор технічних наук, професор КОВАЛЬСЬКИЙ Богдан Михайлович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри медіатехнологій та видавничо-графічних систем, спеціальність 05.13.06;
 7. доктор технічних наук, професор КОРОБЧИНСЬКИЙ Максим Володимирович, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка Міністерства оборони України (м. Київ), професор п’ятої кафедри, спеціальність 05.13.06;
 8. доктор технічних наук, професор ЛУЦКІВ Микола Михайлович, Українська академія друкарства, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій, спеціальність 05.13.06;
 9. доктор технічних наук, професор НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївна, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи, спеціальність 05.05.01;

 

 1. доктор технічних наук, доцент ПАЛЮХ Олександр Олександрович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», в. о. завідувача кафедри репрографії, спеціальність 05.05.01;
 2. доктор технічних наук, професор ПІХ Ірина Всеволодівна, Українська академія друкарства, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність 05.13.06;
 3. доктор технічних наук, професор РЕПЕТА Вячеслав Богданович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії, спеціальність 05.05.01;
 4. доктор технічних наук, професор СЕНЬКІВСЬКИЙ Всеволод Миколайович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність 05.05.01;
 5. доктор технічних наук, професор СІКОРА Любомир Степанович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри автоматизованих систем управління, спеціальність 05.13.06;
 6. доктор технічних наук, професор ТИМЧЕНКО Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, спеціальність 05.13.06;
 7. доктор технічних наук, професор ЯСІНСЬКИЙ Михайло Федорович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри інженерної механіки, спеціальність 05.05.01;
Про затвердження положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук