Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

В період з 2 квітня по 16 квітня 2021 року, освітній процес в УАД прод...
В додаток до наказів No54 від 17.02.2021 р. та No69 від 09.03.2021 р.У...
4 березня 2021 року у Конференц-залі (ауд. 101) відбулася зустріч-навч...
Читати всі новини

Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка докторів філософії в Українській академії друкарства

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг (к-ть осіб) Документ, що підтверджує право на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
06 Журналістика 061 Журналістика 10 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 10 осіб
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 856 від 19.07.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 7)
126 Інформаційні системи та технології 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 60л від 24.03.17 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 3)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 5 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
133 Галузеве машинобудування 10 осіб
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 15 осіб
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія 12 осіб

 

Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка докторів наук в Українській академії друкарства

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія