Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Викладачі кафедри дизайну видавничо-поліграфічної продукції та кафедри книжкової та станкової графіки  брали участь  у 5 міжнародних та

17 всеукраїнських виставках,

Виставка творчих робіт викладачів та студентських  робіт з нагоди 95-ліття УАД та 5-річчя кафедри КСГ, Палац мистецтв, Львів

Міжнародна виставка молодіжної графіки «Ідентифікація» в рамках конференції «Ерделівські читання» в Закарпатський академії мистецтв. Серед інших в експозиції представлені роботи студентів Кафедри книжкової та станкової графіки

Участь у виставці Еxhibion- concurs  “EX LIBRIS BIBLIOTECA BODIO LOMNAGO 2020-2021”

Участь у виставці Triennale Grenchen - Mini print 2021/ Switzerland (Швейцарія)

Член редколегії збірника «Психологічні виміри культури, економіки, управління»

Міжнародна науково-практична конференція: Ерделівські читання-2021, м. Ужгород

Науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів УАД

XIV Міжнародна конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» ЛПБА

Міжнародна науково-практична конференція: Ерделівські читання-2021, м. Ужгород

Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів, Львів, УАД

The 2nd International Scientific Conference »Role of Science and Education in Sustainable Development», 5-6 April, Katowice, Poland

Міжнародне стажування, Катовіце, сертифікат

Участь у міжнародній резиденції «Сонячне різнобарв’я». Бердянськ, 2021 р.

Участь в Круглому столі »Креативні індустрії: європейський вимір», Бердянський державний педагогічний університет в рамках українсько-польського проекту «Схід – Захід. Без кордонів»

Міжнародна виставка творів арт-текстилю «Сонячне різнобарв’я». Художній музей, Бердянськ, 2021 р.

Майстер-клас із розпису тканин. Художній музей, Бердянськ, 2021 р.

Міжнародний мистецький пленер, Закарпаття, Хуст.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика (Київ, 15-16 квітня 2021 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених» (19 листопада 2021 р.)

Квалілогія книги: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет конференції студентів, магістрантів та аспірантів (Львів, 25 лютого 2021 р.). Львів, УАД,.

0,2 арк.

 Матеріали конференції «VІ Тикторівські читання “Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій”» Львів, УАД,

29-30 травня 2021 р.

Матеріали конференції «Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва» № 1 (7), Херсон, 0,2 арк.

Наукова конференція «EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES: UKRAINIAN AND GLOBAL PERSPECTIVES» (Перша конференція Українського товариства дослідників 18 століття, Львів:УКУ, 23-25 червня 2021 р.) on-line

 

УАД була ініціатором та організатором проведення важливих наукових заходів, на яких проведено апробацію цілого спектру новітніх інновацій, пов’язаних з науковими розробками, навчальним процесом і методикою викладання

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія»;

   

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД;

Студентська наукова конференція;

ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ»  (Львів, 25 лютого 2021)

 

VІІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення»      20–22 травн. 2021 р., м. Львів

 

VІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф.  «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» 25–27 листопада 2021 р. м. Львів

 Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи: мат. міжвузівської наук.-практ.Конф. здобувачів вищої освіти і молод. вчених (м.Львів, 25.03.2021р.)        

І Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи» 21 жовтня 2021 р. м. Львів

 

Продовж 2021 року в УАД виконувалося:

  28 госпдоговірних тем на суму 501, 135 тис. грн.

Всі науково-технічні розробки захищені 20 охоронним документом, подано 20 заявок на видачу охоронних документів.

В аспірантурі академії станом на 01.12.2021 р. навчалося 56 аспірантів, з них: 51 денної форми навчання (25 бюдж.+ 21 пл.), 1 вечірньої бюдж.ф.навч.,

4 заочної пл. ф.навч. В докторантурі – 1 докторант денної бюдж. ф.навч.

В академії успішно працювала Спеціалізована Вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та 05.13.06 «Інформаційні технології»,

6 разових  спецрад.

В 2021 році аспірантами, здобувачами та співробітниками академії захищено 12 дисертацій, з них: 5 докторських (1 наш викладач і 4 чужі здобувачі) та 7 кандидатських дисертацій ( 4 нашими  і 3 чужими здобувачами). На разових спецрадах по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії випускниками аспірантури було захищено 7 дисертацій, а саме:  на чужій разовій спецраді – 1 (спеціальність 073 «Менеджмент»), на наших разових спецрадах: 6 ( спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» - 4 (одна з яких достроково), спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» - 1, 186 «Видавництво та поліграфія» - 1. До чужої разової спецради було подано – 1 (спеціальність 061 «Журналістика»).

 

 

 

2016

Заходи

Матеріали заходів

2017

Заходи

Матеріали заходів

2018

Заходи

Матеріали заходів

2019

Заходи

Матеріали заходів

2020

Заходи

Матеріали заходів

2021

Заходи

Матеріали заходів