Новини

В період з 2 квітня по 16 квітня 2021 року, освітній процес в УАД прод...
В додаток до наказів No54 від 17.02.2021 р. та No69 від 09.03.2021 р.У...
4 березня 2021 року у Конференц-залі (ауд. 101) відбулася зустріч-навч...
Читати всі новини
Студентські наукові гуртки
Кафедра Секції, напрями   Керівник Контакти
Кафедра інженерної механіки Нарисна геометрія   канд.техн.наук, доцент Стельмащук С.Г. м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-65
Інженерна графіка   канд.техн.наук, доцент Ясінський М.Ф.
Комп’ютерна графіка   канд.техн.наук, доцент
Комаров С.М.
Теоретична механіка   канд.техн.наук, доцент
Гембара Н.О.
Прикладна механіка   канд.техн.наук, доцент
Лаптєв В.О.
Опір матеріалів   канд.техн.наук, доцент
Угрин Л.С.
Теорія механізмів і машин   канд.техн.наук, доцент
Пасіка В.Р.
Деталі машин і підйомно-транспортні установки   канд.техн.наук, доцент
Комаров С.М.
Кафедра книгознавства й комерційної діяльності Книгознавство та асортиментологія   Доцент
Зубко Н.Н.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-59
Книжковий бізнес   доцент
Судин А.Ю.
канд.філол.наук,
Соціологія книжкового ринку   доцент
Антоник О.В.
Кафедра технології додрукарських процесів
 • Додрукарська обробки текстової інформації
 • Додрукарська обробки графічної інформації
 • Технологія виготовлення друкарських форм
 • Метрологія
  канд.техн наук, доцент Кульчицька Х.Б. м. Львів,
вул. Личаківська, 3
тел. 276-55-83
Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
 • Реформування бухгалтерського обліку в Україні згідно міжнародних стандартів
 • Стратегія формування економічної безпеки України за умов глобалізації
 • Економічна безпека в системі національної безпеки держави
 • Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Особливості обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм
 • Система оподаткування в сучасних умовах господарювання та шляхи її вдосконалення
 • Проблеми управлінського обліку на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі
 • Міжнародний і вітчизняний досвід, національні та міжнародні стандарти системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • Проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Вдосконалення аналізу фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств
 • Особливості та шляхи удосконалення обліку у банках
 • Удосконалення процедури проведення внутрішнього аудиту
 • Вдосконалення обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств
 • Організація обліку та аналізу ефективності діяльності видавництв
 • Антикризове управління на макро- та мікрорівні
 • Управління системою економічної безпеки підприємства
  д-р екон.наук, професор Штангрет А.М. м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 297-51-12
Кафедра фізичного виховання
 • Професійно-орієнтована фізична підготовка студентів
  канд.пед.наук, доцент
Лапшина Г.Г.
м. Львів,
вул. Підголоско, 23
тел. 240-73-98
Кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування
 • Надійність і довговічність пар тертя, а також деталей поліграфічних машин
  канд. техн. наук, доцент
Манько О.В.
м. Львів,
вул. Коцюбинського, 21 тел. 260-03-60
 • Прогресивні методи механічної обробки деталей машин
  д-р техн. наук, професор
Шахбазов Я.О.
 • Системи автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки деталей машин
  канд. техн. наук, доцент
Стецько А.Є.
Кафедра іноземних мов
 • «Англомовний науково-дискусійний клуб» (науковий керівник –Яремчук О.В., старший викладач)

 • «Перекладацька студія» (науковий керівник – Синявська А.М., доцент, канд.педагогічних наук)

 • «Англійська граматика в прислів’ях, приказках та піснях» (науковий керівник –Фігель М.М., старший викладач)

 • «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» (науковий керівник –Смілевська М.П., старший викладач)
 • «Сучасна німецькомовна література» (науковий керівник – Кімак Г.М., старший викладач)
  ст. викладач
Чорна О.С.
м. Львів,
вул. Під Голоском, 19
тел. 242 23 64
Кафедра математики і фізики
 • Математика
  канд.
фіз.-мат.наук, доцент
Коляда Р.В.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-66
 • Фізика
  канд.
фіз.-мат.наук, доцент
Кульчицький А.Д.
Кафедра суспільно-гуманітарних наук
 • Економічна теорія
  канд. екон.наук, доцент
Ратушняк Л.С.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-89
 • Філософія
  канд.філос.наук, доцент
Симоненко С.М.
Кафедра видавничої справи і редагування
 • Видавнича справа та редагування: історія та сучасність
  д-р філол. наук, проф. Зелінська Н. В. м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-81
 • Реклама у видавничому маркетингу
  д-р н. із соц. ком., проф.
Огар Е. І.
 • Підготовка видань різних видів літератури
  канд.філол наук, доц. Кулинич М. М.
 • Лінгвостилістичні засади редагування
  канд.філол.наук, доц. Капраль І. І.
 • Культура книги
  канд.філол.наук, доц. Черниш Н. І.
 • Теорія та історія журналістики
  д-р н. із соц. ком., проф. Сніцарчук Л. В.
Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій

секція електроніки та мікросхемотехніки, керівник Роман Владиславович Казьмірович

секція моделювання цифрових систем керування, керівник Микола Михайлович Луцків;

секція розроблення алгоритмів інформаційних технологій та систем, керівник Володимир Казимирович Овсяк;

секція моделювання технологічних процесів, керівник Михайло Іванович Верхола;

секція розроблення засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства, керівник Ігор Теодорович Стрепко;

секція електротехніки та електромеханіки, керівник Мирон Іванович Калитка;

секція проектування спеціалізованих програмних середовищ для поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури, керівник Тетяна Валентинівна Нерода;

секція проектування апаратно-програмних засобів вимірювання параметрів технологічних процесів, керівник Уляна Петрівна Пановик

 

к.т.н., доц.

Нерода Т. В.

м. Львів,
вул.Під Голоском 19,

каб. 402 а
тел. 242 23 56

Кафедра технології друкованих і видань і паковань
Студентське наукове бюро
 • Квалілогія книги, технологія виготовлення книжкової, журнальної та газетної продукції, паковань з картону, гофрокартону і плівкових матеріалів;
 • Технології цифрового друку; технологія каширування гофрокартону, фотополімерні штампи та штемпелі;
 • Декельні матеріали, фарби, зволожувальні розчини та їх взаємодія  в процесі друкування, удосконалення клейових композицій, автоматизоване управління друкарським процесом, оздоблення друкованої продукції тисненням, ламінуванням, флокуванням, ароматизацією;
 • Технологія відтворення інформації шрифтом Брайля;
 • Розробка технологій захисту паковань від підробки; екологія паковань.
  канд. техн. наук, доцент
Назар І.М.
м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 235-75-77
Кафедра інформаційних мультимедійних технологій
Студентська наукова лабораторія з математичного моделювання та інформаційних технологій
 • Прикладна математика в поліграфії
 • Математичне моделювання поліграфічних технологій
 • Інформаційні технології в поліграфії і видавництві
  д-р
фіз.-мат.наук, професор
Огірко І.В.
м. Львів,
вул. Підголоско, 19
тел. 242-23-68
Кафедра економіки і маркетингу у ВПК
Науково-дослідна лабораторія
  • Проведення фундаментальних і прикладних  досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають світовому тенденціям.
  • Створення конкурентоспромож-них на ринку прикладних розробок, впроваджень, наукових винаходів.
  • Здійснення трансферу технологій у рамках науково-дослідної діяльності, виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища.
  • Розробка державних договірних та господарсько-розрахункових тем з актуальних питань функціонування економіки та проблем господарювання підприємств ВПГ, зокрема
  • Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науково-дослідної діяльності МНДЛ та вимог інноваційного розвитку економіки.
  • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних  працівників, післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і науково-дослідницької діяльності  МНДЛ.
  • Адаптація  навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього  простору.
  • Використання кадрового наукового потенціалу МНДЛ для вирішення актуальних наукових і науково-дослідних проблем розвитку економіки та ВПГ, зокрема.
  • Інтегрування науково-навчальної діяльності МНДЛ з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств.
  • Міжнародне наукове, науково-дослідницьке та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.

 

  канд.екон.наук, доцент
Базилюк В.Б.
м. Львів,
вул. Підвальна, 17
тел. 235-75-80