Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

 

 

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Кафедра

Секції, напрями

Керівник

Контакти

Положення

Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань

Секції:

1.         Друкарські процеси

2.         Післядрукарські та оздоблювальні процеси

Напрями:

- технологія виготовлення книжкової, газетної та журнальної продукції;

- технологія цифрового друку;

- технологія каширування гофрокартону;

- фотополімерні штампи та штемпелі;

- декельні матеріали; фарби; зволожувальні розчини та їх взаємодія в процесі друкування;

- удосконалення клейових композицій;

- автоматизоване управління друкарським процесом;

- оздоблення друкованої продукції;

- технологія відтворення інформації шрифтом Брайля;

- розробка технології захисту паковань від підробок;

- екологія  паковань.

канд.техн наук, доцент Назар І.М.

м. Львів,

вул. Підвальна, 17, к. 44

Тел.: (067) 737 29 33

e-mail:

Переглянути

Кафедра медіатехнологій та видавничо-графічних систем

Техніка ретуші зображень

Додрукарська підготовка макетів видань

Технологія виготовлення друкарських форм

Розробка та дизайн елементів захисту поліграфічної продукції

Стандартизація  і сертифікація

канд.техн наук, доцент Семенів В.В.

м. Львів,

вул. Личаківська, 3

тел. 276-55-83

Переглянути

Кафедра інформаційних мультимедійних технологій

Студентська наукова лабораторія з математичного моделювання та інформаційних технологій

Прикладна математика в поліграфії

Математичне моделювання поліграфічних технологій

Інформаційні технології в поліграфії і видавництві

д-р. фіз.-мат.наук, професор Огірко І.В.

к.т.н., професор Хамула О. Г.

к.т.н., доц .Сабат В. І.

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

тел. +38 067 7931638

Переглянути

Кафедра поліграфічного матеріалознавства і хімії

Студенський науковий гурток

Фотополімеризаційноздатні матеріали: фотополімерні форми, УФ-клеї, УФ-лаки

Розробка та дослідження властивостей друкарських фарб

Дослідження властивостей паперу та картону

Дослідження властивостей біо та полімерних матеріалів та плівок

Властивості матеріалів флексографічного друку та їх вплив на якість технологічних операцій

Дослідження властивостей матеріалів цифрового друку

Дослідження поверхневих властивостей матеріалів для виробництва гнучкої упаковки

доц., к.т.н. Кукура Ю.А.

м. Львів, вул. Під Голоском,19

тел. (032)242-23-87

Переглянути

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Наукові доповіді і повідомлення, реферати, конкурсні роботи, статті до наукових журналів, індивідуальні наукові завдання за напрямом «Моделювання технологічних та інформаційних процесів»

к.т.н., доц. Ратушняк Юрій Володимирович

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

тел. +38 068 481 87 78

Переглянути

Кафедра графічного дизайну та мистецтва книги

Графічний дизайн, дизайн друкованої продукції

Борисенко Ольга Миколаївна, канд.мист.

м. Львів,

вул. Підвальна, 17

+38(050)315-20-83

Переглянути

Кафедра книжкової та станкової графіки

«Мистецтвознавчі студії»

канд. мистецтвознавства, ст. викладач

Шепеть Т.М.

м. Львів,
вул. Личаківська, 3
тел. 297-50-62

 

 

Переглянути

 

 

«Колектив. Клуб дискусії»

асистент Пляцко М.М.

«Естампна графіка»

асистент Дрімайло М.М.

«Літні керамічні студії»

асистент Пляцко М.М.

«Паперове мистецтво»

канд. техн. наук, доцент
Цуца Н.М.

Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій

 

Секція моделювання технологічних процесів

д.т.н., професор Михайло Іванович Верхола

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

 

 

 

 

 

Переглянути

 

 

 

 

 

 

Секція моделювання цифрових систем керування

д.т.н., професор Микола Михайлович Луцків;

Секція електроніки та мікросхемотехніки

д.т.н., професор Роман Владиславович Казьмірович

Секція розроблення алгоритмів інформаційних технологій та систем

д.т.н., професор Володимир Казимирович Овсяк;

Секція розроблення засобів автоматизації та комп’ютерних технологій друкарства

канд. техн. наук, доцент Ігор Теодорович Стрепко

Секція проектування спеціалізованих програмних середовищ для поліграфічно орієнтованої мережевої інфраструктури

канд. техн. наук, доцент

Тетяна Валентинівна Нерода;

Секція проектування програмно-апаратних засобів вимірювання параметрів тезнологічних процесів

канд. техн. наук, доцент Уляна Петрівна Пановик

Секція електротехніки та електромеханіки

канд. техн. наук, доцент Федина Богдана Іванівна

Кафедра комп'ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв

Розвиток сучасних технологій та

устаткування пакувальної індустрії

канд. техн. наук, доцент Терницький С. В.

м. Львів,

вул. Коцюбинського, 21

+380969724181

Переглянути

Кафедра інженерної механіки

Нарисна геометрія, інженерна графіка

д.т.н., доц. Ясінський Михайло Федорович

ст. викл. Гончарук Олександр Сергійович

м. Львів,

вул. Під Голоском,

каб. 414…417

тел.(032)242-23-65

www.im.uad.lviv.ua

 

Переглянути

 

 

 

Комп’ютерна графіка,

Геометричне моделювання на ПЕОМ

к.т.н., доц. Комаров Сергій Михайлович

ст. викл. Гончарук Олександр Сергійович

Деталі машин

к.т.н., доц. Комаров Сергій Михайлович

Прикладна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів, технічна і прикладна механіки)

к.т.н., доц. Гембара Наталія Олександрівна,

к.т.н., доц. Угрин Любомир Степанович

Теорія механізмів і машин

к.т.н., доц. Гембара Наталія Олександрівна

Кафедра прикладної математики і фізики

Інформатика

 

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

 

 

 

Фізика

Доц. Оліярник Назар Романович

 

 

Ст. викл. Хомета Тарас Михайлович

 

 

Доц. Пирч Назар Михайлович

 

 

Доц. Коляно Ярослав Юрійович

 

 

 

 

Доц. Кульчицький Антоній Дмитрович

 

 

Доц.. Пушак Андрій Степанович

097 700 89 33

 

097 065 76 89

 

098 826 95 36

 

098 793 79 31

 

 

 

096 868 97 59

 

097 670 13 05

andriy.pushak@gmail .com

Переглянути

Кафедра фізичного виховання

Студентська наукова робота у сфері фізичного виховання

Лапшина Г.Г., Лешик В.В., Федик К.І., Гуцул Н.З., Дербаба Л.І., Дмитрів Р.Л.

(032)2407398

Переглянути

Кафедра підприємництва та маркетингу

Науковий гурток «Маркетинг ХХІ ст.»

Напрями досліджень:

- наукові, методичні, практичні, освітні питання трансформації маркетингу з урахуванням високотехнологічної спрямованості та соціальної відповідальності бізнесу;

- проблеми маркетингового планування в умовах нестабільності;

- тенденції розвитку стратегічних підходів в маркетинговій діяльності вітчизняних і зарубіжних компаній;

- формування системи маркетингових стратегій підприємства;

- підходи і методи аналізу ринкової ситуації і оцінки стратегічних перспектив;

- проблеми визначення меж і структури ринку;

- створення і збереження конкурентних переваг;

- маркетингові інформаційні системи підтримки стратегічних рішень;

- інноваційні маркетингові технології створення унікальних переваг на ринку;

- стратегії партнерства і маркетинг відносин (взаємодій);

- маркетинг персоналу як фактор забезпечення стійкого розвитку організації;

- інноваційні інструменти і методи комунікативної політики підприємства;

- розвиток технологій інтернет-маркетингу в сучасному телекомунікаційному середовищі.

канд. екон. наук, доц. В.В.Гомольська

м. Львів,

вул. Підвальна, 17

+380679437303

Переглянути

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

Реформування бухгалтерського обліку в Україні згідно міжнародних стандартів

Стратегія формування економічної безпеки України за умов глобалізації

Економічна безпека в системі національної безпеки держави

Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання

Особливості обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм

Система оподаткування в сучасних умовах господарювання та шляхи її вдосконалення

Проблеми управлінського обліку на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі

Міжнародний і вітчизняний досвід, національні та міжнародні стандарти системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Вдосконалення аналізу фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств

д.е.н., професор Штангрет А. М.

м. Львів,

вул. Підвальна, 17

+380979511272

Переглянути

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

1. Документ в історії. Історія України (документальні джерела з історії України; історичні форми діловодства; біографічне документознавство; польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя (XIV–XVI століття); військова справа в українських князівствах у другій половині XІV — першій половині XV століття; історія українських державницьких процесів XVII століття; історія та розвиток профспілкового руху в Галичині у другій половині XІХ — першій половині ХХ століття; громадсько-політичні рухи у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття).

2. Документаційна наука, освіта, практика (теорія і методологія документаційної науки; культурологічні проблеми розвитку інформаційного суспільства; документ в сучасному інформаційному про¬сторі: особливості створення і функціонування; електронний документ і електронний документообіг; підготовка кадрів для інформаційної, бібліотечної, архівної, книжкової справи).

3. Книгознавство як наука про книгу і книжкову справу (книга як об’єкт і суб’єкт книжкової комунікації; книжковий ринок: сучасний стан, інфраструктура, інформаційне забезпечення; книгорозповсюдження: актуальні форми і методи; читач у книжковій комунікації).

Проф.Пасічник М.С.

 

Проф.Берест І.Р.

 

Доц.Стрельбицька С.М.

 

 

 

 

 

 

Доц.Олійник М.А.

 

Доц.Ткач Л.М.

 

Доц.Савчук Г.М.

 

 

 

 

Доц.Антоник О.В.

Ст. викл. Стадник О.В.

+380979212904

 

+380673135380

 

+380931955645

 

 

 

 

 

 

+380686011980

 

+380733775520

 

+380974749958

 

 

 

 

+380672773737

+380673107508

 

 

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

Переглянути

Кафедра ПР та журналістики

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ГУРТОК “STUD.I.O”

Комплексна тема досліджень: «Журналістика і PR у сучасному соціо-культурному, політичному і ринковому середовищі»

 

Ст. викладач Судин А.Ю.

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

Переглянути

Кафедра медіакомунікацій

Едиторика: теорія, історія та видавнича практика

д-р філол. наук, проф. Зелінська Н. В.

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

тел. 242-23-81

Переглянути

Редакторська майстерність

канд. наук із соц. ком. Ренн О. М.

Культура медіапродукту

канд.філол.наук, доц. Черниш Н. І.

Кафедра суспільно-гуманітарних наук

Науковий гурток педагогічної майстерності і педагогічного менеджменту

д-р. філ. Наук, професор Зачепа А.М.

д-р. пед. наук, в.о. професора Микитюк О.М.

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

м.т (095) 4588584

Переглянути

Кафедра іноземних мов

«Перекладацька студія»

Синявська А.М., доцент, канд.пед.наук

м. Львів,

вул. Під Голоском, 19

Тел. 242 23 64

моб. 067 975 25 66

Переглянути

«Лінгвокраїнознавство англомовних країн»

Смілевська М.П., ст.викладач

моб. 067 927 16 36

«Англомовний науково-дискусійний клуб»

Яремчук О.В.,ст.викладач

моб. 097 609 50 00

«Англійська граматика в прислів’ях, приказках та піснях»

Фігель М.М., ст.викладач

моб. 095 923 44 97

«Сучасна німецькомовна література»

Кімак Г.М., ст.викладач

моб. 066 732 31 51