Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини
Участь студентів кафедри ГД і МК у виставках у 2021 році
Дядюх-Богатько Н.Й – Міжнародний конкурс еко плаката, який проводився ДУІТ та ДНМЦ ЗКМО, диплом : Рій Олена.
Борисенко О.М. – Міжнародний конкурс еко плаката, який проводився ДУІТ та ДНМЦ ЗКМО, диплом : Самарська Каріна.
Цимбалюк О.К. – Міжнародний конкурс еко плаката, який проводився ДУІТ та ДНМЦ ЗКМО, диплом : Зінкевич Данеїл.
Беляк Н.М. – Міжнародний конкурс еко плаката, який проводився ДУІТ та ДНМЦ ЗКМО, диплом : Мельник Діана.
Кушпіт Л.Л. – ХІ конкурс різдвяно-новорічної листівки (пам’яти Леопольда Левицького), який організував музей, названий його іменем у Львові. учасники: Мельник Діана, Мопан Анна, Тупичка Михайло.
Стемпіцька Ю.С. – Міжнародна виставка молодіжної графіки ІДЕНТИФІКАЦІЯ 10 грудня Палац мистецтв роботи: Стребіж Наталі авторська книга Івана Котляревського “Наталка Полтавка” 2019 рік; Калініної Марії авторська книга  Юрія Андруховича “Листи в Україну”  2020 рік.
Стемпіцька Ю.С. – Конкурс Pangram. Учасники: Киричук Марта , Григорик Руслан, Білоус Марія, Ковальчук Марьян, Мала Юлія. Фіналісти: Григорик Руслан, Мала Юлія, Киричук Марта.

Список наукових праць викладачів кафедри Комп'ютерних наук та інформаційних технологій у співавторстві зі студентами.

Тупичак Л.Л., Шепіта Ю.В. Функціонування системи автентифікації користувачів лабораторії віртуальної та доповненої реальності. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 2023 р.). Львів, 2023.

Кудряшова А. В., Сельменський Р. А. Роль онтології в оцінюванні компетентності експертів. Методика опрацювання експертних висновків щодо факторів впливу на якість післядрукарського опрацювання книжкових видань. Поліграфія і видавнича справа (Укр. акад. друкарства). 2022. № 2 (84).

Кудряшова А. В., Сельменський Р. А. Користувацьке дослідження як етап розроблення віртуального навчального середовища. Квалілогія книги  (Укр. акад. друкарства). 2022. № 1 (41). C. 32-45

Гілета І.В., Гілета А.І. Архітектура системи з вбудованим інтерпретатором декларативної мови програмування (УАД, Львів, 2022 р.). Львів, 2022. С. 133

Гілета І.В., Гілета А.І. Встановлення числових значення ваг факторів розроблення навчальної системи декларативного програмування // Поліграфія і видавнича справа (Укр. акад. друкарства). – 2021. – № 2(82).

Гілета І.В., Гілета А.І., Синтез моделі розроблення навчальної системи декларативного програмування // Наукові записки (Укр. акад. друкарства). – 2021. – № 2(63).

Гілета І.В., Петльова С.О Концептуальна модель комп’ютерної програми виготовлення картонної упаковки

Ратушняк Ю. В., Горінов Ю. А. Сучасні архітектури нейронних мереж для виявлення об’єктів на зображеннях. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей. Львів, 2022. С. 141

Шепіта П. І., Смук Т.Р. Нейро-нечітка модель оптимізації корпоративних ІТ ресурсів.  Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 2022 р.). Львів, 2022. С. 140

Тупичак Л., Павловський С. Когнітивна концепція як унікальний засіб  підвищення потенціалу особистості,  що здійснює управлінську діяльність. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 2022 р.). Львів, 2022. С. 138

Кудряшова А. В., Заворотнюк М. В. Розроблення контекстної діаграми інформаційної технології проєктування післядрукарських процесів : тези доповідей (УАД, Львів, 2022 р.). Львів, 2022. С. 137

Кудряшова А. В., Лишак О. М., Паньчишин О. О. Елементи стратегії розроблення інформаційних ресурсів. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 22-23 квітня 2021 р. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2021. С. 86–88.

Кудряшова А. В., Літвінова Д. С. Формування причинно-наслідкових зв'яз-ків порушення інформаційної безпеки даних у системах електронного документообігу. «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій»: матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, присвяченої Дню науки (14 травня 2021р., м. Херсон) / за ред. Н. В. Кириченко, Г. О. Димової та ін. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2021. с.

Тимченко О. В., Вольних А. І. Математична модель системи “Помічник студента”. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 116

Тимченко О. В., Вольних А. І. Розробка мобільного додатку “Помічник студенту”.  Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 115

Ратушняк Ю. В., Заяць О. Є. Формування набору даних для системи класифікації дитячих рукописних чисел.  Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. C. 122

Мусійовська М. М., Шпаковська Д. В. Основні методи тестування програмного забезпечення.  Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. C. 124.

Кудряшова А. В., Ключ М. М. Використання засобів нечіткої логіки при проєктуванні післядрукарських процесів. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. C. 123.

Подлєсна С. О., Кудряшова А. В., Сеньківський В. М. Семантична мережа факторів захисту інформації за допомогою криптографічних систем. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць (30 листопада 2020 р.) / Під редакцією Г.О. Райко. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. с. 65–68. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/81260/471260/file/CICT2020.pdf.

Гілета І. В., Олійник Р. В., Гілета А. І., Єльчик В. В., Баб’як А. О. Аналіз предметної області інформаційної системи керування роботою мережі кінотеатрів. Наукові записки. 2020. №2 (61). С. 47-56. URL: http://nz.uad.lviv.ua/en/articles/analysis-of-the-subject-area-of-the-information-system-of-the-cinema-network-management/

Кудряшова А. В., Сосновський І. Ю., Надибська Н. М., Серафим О. В. Дослідження факторів якості тестування програмного забезпечення. Наукові записки. 2020. №2 (61). С. 11-18. URL: http://nz.uad.lviv.ua/en/articles/research-of-quality-factors-of-software-testing/

Заяць О. Є., Кудряшова А. В. Створення та використання інтерактивних зображень на освітніх порталах. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Частина І. Одеса, 21–22 квітня 2020 р. Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2020 р. с. 80–81. URL: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/12895.

Кудряшова А. В., Заяць О. Є. Нечітка логіка у проектуванні післядрукарських процесів. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 18–21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 102.

Ратушняк Ю. В., Заяць О. Є. Оптимізація коду програм комп'ютерного зору для виконання на вбудованих системах. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 18–21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 101.

Тупичак Л. Л., Сікора Л. С., Гуцуляк О. М., Шпаковська Д. Інформаційно-аналітична діяльність особи при формуванні цілеорієнтованих рішень у системі командної роботи. Наукові записки. 2020. №2 (61). С. 39-46. URL: http://nz.uad.lviv.ua/en/articles/personal-information-and-analytical-activity-at-formation-of-goal-oriented-decisions-in-the-system-of-teamwork/

Тупичак Л. Л., Карнаухов В., Гуцуляк О. М., Дронь С., Процак А. Інформаційно-когнітивна структура тестування для визначення професійних характеристик персоналу однієї команди. Поліграфія і видавнича справа. 2020. №2(80). С. 72-80. URL: http://pvs.uad.lviv.ua/en/articles/information-cognitive-structure-of-testing-to-determine-the-professional-characteristics-of-the-staff-of-one-team/

Гілета І.В., Хащівський В.В. Аналіз вимог до процесу виготовлення електронних видань / Наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівн. і асп. Укр. акад. друкарства : тези доп. (21 лютого – 23 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 98.

Сеньківський В.М., Криванич О.В. Модель факторів композиційного оформлення книжкового видання. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 114

Сеньківський В.М., Лазаренко А.В. Синтез моделі факторів впливу на книжковий попит. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 15–19 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 113

Сеньківський В.М., Піх І.В., Литовченко О.В., Мусійовська М.М., Стахів О.Р. Оптимізація моделі факторів проєктування корпоративного веб-сайту онлайн-каталогу. Поліграфія і видавнича справа. № 2 (80), Львів: 2020. С. 11-21. URL: http://pvs.uad.lviv.ua/en/articles/optimization-of-factor-model-of-corporate-website-design-in-online-catalog/

Сеньківський В.М., Заяць О.Є. Синтез моделі факторів впливу на якість проектування електронного журналу. Наукові записки. Вип. № 1 (60). Львів: УАД, 2020. С. 33-42. URL: http://nz.uad.lviv.ua/en/articles/synthesis-of-the-model-of-factors-of-influence-on-quality-of-electronic-journal-design/

Ключ М. М., Кудряшова А. В., Піх І. В. Юзабіліті-аудит як засіб покращення якості користування веб-ресурсом. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць (30 листопада 2020 р.) / Під редакцією Г.О. Райко. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. с. 178–180. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/81260/471260/file/CICT2020.pdf

Гончарук Т. О., Кудряшова А. В., Піх І. В. Критерії якості формування персон при проектуванні веб-ресурсу. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць (30 листопада 2020 р.) / Під редакцією Г.О. Райко. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. с. 18–20. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/81260/471260/file/CICT2020.pdf

Піх І. В., Стахів О. В. Мережі Байєса у проектуванні електронних видань. Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів : тези доповідей (УАД, Львів, 18–21 лютого 2020 р.). Львів, 2020. С. 100

Кафедра   інформаційної, бібліотечної та архівної справи
ІV Міжнародна студентська науково-технічна конференція     Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя,                   28‒29 квітня 2021 року       
Людина в інформаційному просторі. V Всеукраїнська науково-практична конференція  Кременчук,     2021 рік   
Розвиток сучасної науки: актуальні питання теорії та практики.  І Міжнародна студентська конференція    Дніпро, Молодіжна наукова ліга, 10 грудня        2021 року
Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку. І Міжнародна студентська конференціяДніпро, Молодіжна наукова ліга, 26 березня 2021 року
Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: Європейський вектор. VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція   Київ, 1 жовтня 2021 р.
Конкурси
Вибірковий етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Львів
Кафедра  автоматизації та комп’ютерних технологій
V Міжнародна науково-технічна конференція «ПОЛІГРАФІЧНІ, МУЛЬТИ-МЕДІЙНІ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЇ »  (Київ, 3-6 листопада 2020)
VІI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпе-чення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами» (Київ, 26 листопада 2020)
Всеукраїнська науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті» (Черкаси, 11-21 березня 2021):
XXI міжнародна науково-технічна конференція “Друкарство молоде” (Київ, 8 квітня 2021):
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство»  (Кременчук, 12 травня 2021):
ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» (Херсон, 14 травня 2021):
 Кафедра комп'ютеризованих   комплексів поліграфічного і пакувального виробництв
XVІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Золотий каштан»         Київ, 04 листопада  2021
Конкурси
ХХІІ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан»  Київ, листопад  2021 р.
               Кафедра медіакомунікацій
Відбірковий етап ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика    м.Львів, УАД, 10 листопада 2021 р.
Відбірковий етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка      м.Львів, УАД,  10 листопада 2021 р.
         Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань
ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Квалілогія книги».  25 лютого 2021 р. м. Львів
21-й Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»          7 квітня 2021 р. м. Київ
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 186 Видавництво та поліграфія      Київ, 2021
      Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування
Міжнарод. наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти економіки, обліку, фінансів і права»
2 червня 2021 р., м. Полтава

 

Кількісні показники студентської участі

 

 

академії

всеукр.

міжнарод.

 

робіт.

студ.

робіт.

студ.

робіт.

студ.

1. Участь у конференціях,

116

118

38

38

22

21

 в т. ч. відзначено грамотами

11

13

1

1

2. Подано на конкурс, з них нагороджено:

5

4

3

4

 — медалями

 — дипломами

13

15

1

 — грамотами

1

4

4

3. Подано експонатів на виставку,

 в т.ч. одержали нагороди

 

 

 

 

2016

Заходи

Матеріали заходів

2017

Заходи

Матеріали заходів

2018

Заходи

Матеріали заходів

2019

Заходи

Матеріали заходів

2020

Заходи

Матеріали заходів