Новини

В період з 2 квітня по 16 квітня 2021 року, освітній процес в УАД прод...
В додаток до наказів No54 від 17.02.2021 р. та No69 від 09.03.2021 р.У...
4 березня 2021 року у Конференц-залі (ауд. 101) відбулася зустріч-навч...
Читати всі новини

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

Протягом останніх років наші кращі студенти-науковці неодноразово ставали переможцями чи призерами різноманітних заходів із студентської наукової роботи. Таким чином, в академії вже є певні традиції участі наших студентів у Всеукраїнських конкурсах і виставках робіт, олімпіадах, конкурсах робіт.

У 2018 навчальному році значні успіхи досягнуті в студентській науковій роботі (СНР). В цьому аспекті показовими є здобутки у Всеукраїнських заходах з СНР: олімпіадах, конференціях, конкурсах, виставках робіт.

В академії функціонує Рада молодих учених і спеціалістів, яку очолює Листвак Г.Б.

Практично на кожній кафедрі створено студентське наукове бюро, Центр, група чи гурток. Це певним чином структурувало роботу із студентською молоддю і, відповідним чином, позитивно вплинуло на неї.

 

Конкурси

У ХІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної галузі  студент Іваськів Б. посів І місце (керівник Бегень П.І.)

Студент Воєділо А. брав участь у Міжнародному конкурсі «Make It Real CAD Engineering Challenge, VEX Robotics» (США), що проводила компанія Autodesk (керівник Комаров С.М.) 

Студент Глова А. посів І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі знань «Видавництво і поліграфія», (керівник Ривак П.М.).

За підсумками ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації конкурсу (обласний етап) диплом ІІ ступеня серед спеціальностей гуманітарного профілю здобула студентка Бекало Мар’яна.(Левицька О.С.)

Студенти посіли призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика», що відбувся у Київському університеті імені Бориса Грінченка: Лозинська Наталія, нагороджена дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник проф. Н. В. Зелінська), Берест Роман  -  диплом ІІІ (науковий керівник доц. О. С. Левицька).

У конкурсі «Молодь і поліграфія» взяли участь 12 студентів УАД. За підсумками проведення цього конкурсу були нагороджені: 

- дипломом І ступеня - Нос А.-М.

- дипломами ІІ ступеня - студенти Грицай Н., Свирид О., Бабич О., Рудень М., Бекало М., Штангрет І.

- дипломами ІІІ ступеня - студенти Панас В., Гоба М., Кухта С., Сива О.

-грамотою за участь Лялюк Б.

(керівники - Стецько А.Є., Коляно Я.Ю., Семенів М.Р., Мартинюк М.С., Конюхова І.І., Левицька О.С., Зубко Н.Н., Шира Т.Б., Босак І.П., Струк Н.Р.)

Кораб’як М. брала участь в обласному етапі  ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцека серед студентів.

Студенти Бісик Н., Колесник А., Олянишен О. та Кунинець О. брали участь в конкурсі студентських журналістських робіт «Праволюдяність: mediafest» (Скібан О.І.)

Студентка Гордійчук О. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, що проводився в КПІ ім.. І Сікорського (Писанчин Н.С.)

У Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» взяла участь Газда Х. (Берест І.Р.)

Конкурс на кращого знавця іноземної мови (англійської та німецької) серед студентів перших курсів усіх факультетів УАД (ФМКП, ФКПІ, ФВПІТ) 45 студентів

 

Олімпіади

У ІV Всеукраїнській студентській олімпіади з дисципліни «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва» студентка  Тлумак М. посіла І місце (керівники - Предко Л.С., Воржева О.В.).

У Всеукраїнській олімпіаді з видавничої справи і редагування, яка проводилась на базі УАД ІІІ місце посіла студентка Карловська М., Колесник А. – VI місце (керівник – Зелінська Н.В.).

Студенти Кукура Тетяна та Кухта Іван взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Безпека життєдіяльності, що проводилась в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. (Жидецький В. Ц.)

У Всеукраїнській олімпіаді з деталей машин брали участь Зельман В.М.  Процьков В.В. (Комаров С.М.), а у Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики - Войкін С. та Рубцов В. (Зеліско М.М.)

Грамотою за креативний підхід до вирішення завдань у Всеукраїнській відкритій студентській олімпіаді зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 

Конференції

У студентській науковій конференції УАД, що проводилась до Дня науки в період 17-19 травня у секціях: Поліграфічного та пакувального устаткування та інформаційних систем, Видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій, Медіакомунікацій та підприємництва та Загальноакадемічній секції суспільно-гуманітарних наук взяли участь більше ніж 140 студентів.

XІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії Іваськів Б. (Бегень П. І.)

Понад 10 студентів виступили з доповідями на XVІІ міжнародній науково-технічній конференції студентів і аспірантів “Друкарство молоде”  організованій на базі Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Нерода Т.В.).

Студенти УАД технологічного спрямування брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку додрукарських систем» 

Студентка Гіссовська Уляна-Тереза брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Новини науки та прикладні наукові розробки», що проводила Громадська організація «Європейська наукова платформа» (керівник Занько Н.В.)

В конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» взяли участь Кочмаровська В., Патала О., Попель Я., Тиндик Р. (керівник Нерода Т.В.).

Костецький Н., Барабаш Ю.В., Коваль В.В. взяли участь в III Міжнародній науково-практичній конференції Ужгородського  Національного університету «Удосконалення обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (Босак І.П., Гомольська В.В. Мазій Н. Г.)

В V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» взяли участь Батин В.,Самардак О.Гурський Ю,Кухта С., Лука П., Харків В. , Бойсюк М. Данилко Ю.О. Мушинський П.,Вороняк О. Сива О., Лапан О.,  Люта М., Тонченко Р., Нагірняк П.-А., Городицька Х. 

В ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» взяли участь Гурський Ю, Кухта С., Самардак О. Лука П., Харків В., Коцюх Н., Кузь В., Солопчук В., Кошик Т., Падуков А., Зуб М., Падус В., Сива О., Сіренко В., Крищук Р., Грищук Р., Гурбанов А.,Лапан О., Кузьміч Р., Прищепа Л., Зих А., Олійник О., Білик А., Пащак О., Париляк А., Городицька Х., Сараматинський Р., Крамар Л., Навольський С., Собенко М., Коваль Ю., Івасечко Н., Смеречанський М., Гаврилюк І., Іжаковський Д., Свідрук О., Гудима М., Кравець Т., Клеба С.В., Рондяк О.Б.,Шостак Р., Антощак Л.Д., Люта М., Парійчук А., Кліменко Р.А.

Заяць Я. взяв участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансово-економічний розвиток України в умовах трасформаційних перетворень» (Кобрин Л.Й.)

Студенти УАД також прийняли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, за-вдання і перспективи» .

УМіжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» прийняли участь Клеба С. та Рондяк О.Б., а у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної економіки» - Антощак Л.Д.

Парійчук А.П. виступила на ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» 

У роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки» взяли участь  Івасечко Н.Я.,  Смеречанський М.М., Пащенко Т.О, Іжаковський Д. А., Кліменко Р.А.

 

Виставки та мистецькі заходи

 Виставці студентських робіт у м. Київ, представлялися роботи студентів УАД під керівництвом  Борисенко О.М. та Стемпіцької Ю.С. 

У Виставці плакатів, що відбулась у  Палаці мистецтв (23.10-2.11.2018 р.) та в Національному Музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (з 3.11.2018 р.), брали участь роботи наступних студентів: Аджимамбетова Е., Іваськевич Н., Лись Д., Лівшук О., Пархуць М., Геоболка О., Слюсаренко І., Суховолець М., Звіздун А., Ковальчук С., Козій Я., Кондратюк І., Рудик М., Козак Н., Генгер А., Семусьо Х., Стребіж Н., Шевчук О.. під керівництвом     Н.Й. Дядюх-Богатько.

 

 

Видання Української академії друкарства

79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19

 

Віддруковано у НВЕД УАД, м. Львів-8, пл. Митна, 1