Контакти

Відповідальна особа — доц., канд. техн. наук Стрепко Ігор Теодорович.

Поштова адреса: вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: (0322) 72-08-50

е-mail:

http://ctp.uad.lviv.ua

Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Вельмишановні викладачі, працівники та студенти Української академії д...
Читати всі новини

Про видання
Редколегія
Архів
Вимоги до оформлення та подання статей  

«Комп’ютерні технології друкарства» (рік заснування — 1996). Мова видання — українська, російська, польська, англійська. З 2006 р. збірник почав виходити два рази на рік. Матеріали, подані для опублікування в науково-технічному збірнику, групуються за розділами:
— системи: моделі, аналіз, синтез;
— алгоритми: моделі, аналіз, оптимізація, моделі і моделювання, верифікація, алгоритмічні мови, програмування, системне та прикладне про-грамне забезпечення;
— сигнали: моделі, зображення, опрацювання;
— процеси: аналіз, моделювання, оптимізація.

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства» включено до переліку фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (постанова від 09.06.1999 р. № 1—05/7).

Збірник розсилається згідно списку обов’язкових видань та переліку ВАК України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 7650 від 30.07.2003 р.

Передплатити збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства» можна за каталогом «Укрпошти»: передплатний індекс 94914.

Статті опубліковані у збірнику за поточний рік можна замовити накладеним платежем.

Статті опубліковані у збірнику реферуються у журналі «Джерело» та «Збірнику рефератів фахових видань МОН України»

Редакція журналу опрацьовує усі номери збірника за попередні роки для внесення їх у повному обсязі на сайт академії.