Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Як здійснити закупівлі товарів першої необхідності

Обґрунтування

Як здійснити закупівлі товарів  першої необхідності, в тому числі лікарських засобів, виробів медичного призначення, палива для автомобілів?

Враховуючи, те що з 5:30 год. 24 лютого 2022 Президентом України на всій території нашої держави  запроваджено режим воєнного стану щонайменше строком на 30 діб, це дозволяє розцінювати, що нашій територіальній цілісності загрожує небезпека.

Згідно з Закону України  «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Згідно останньої інформації, ворожий наступ здійснюється не лише на східних та прикордонних територіях країни, відомо що небезпека існує в тому числі і у м. Львові та області, а тому, враховуючи вищенаведене та надзвичайну ситуацію, яка не дозволяє працювати у звичному режимі, існує нагальна потреба вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення медичних закладів міста Львова та області необхідними лікарськими засобами, обладнанням та медичними матеріалами у посилений режим роботи.

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст.2 Кодексу Цивільного Захисту України 24) надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; На сьогоднішній день змін до Закону України «Про публічні закупівлі» немає, отже всі закупівлі здійснюємо відповідно до діючого законодавства у сфері публічних закупівель, виходячи із очікуваної вартості предмета закупівлі. Необхідно також взяти до уваги, що напередодні 23 лютого указом Президента введено надзвичайний стан, зважаючи на те, що Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень, а тому робота в звичному безпечному режимі стає неможливою

Відповідно до п. 3 ч. 7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі»: якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із: виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі»: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

Керуючись УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №63/2022, від 23.02.2022 року, УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 від 24.02.2022 року, задля забезпечення нагальної потреби медичних виробів, медикаментів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів, паливно-мастильних матеріалів та враховуючи порогові показники вартості закупівель, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники здійснюють закупівлі шляхом проведення переговорних процедур або без використання електронної системи закупівель.

Це все для цивільних

Для військових:

Відповідно до абз. 6 п. 3 ч. 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі»: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, визначеними у Законі України "Про оборонні закупівлі"

Додавати до обґрунтування ще й самі Укази Президента

Крім того чекаємо нових змін в закон)))