Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Бібліотека розпочала функціонувати з 1930 року у Харкові. Під час другої світової війни будинок інституту був зруйнований. Фонди бібліотеки згоріли повністю. 30 травня 1945 року, коли УПІ був переведений до Львова, почала працювати й бібліотека. Бібліотечний фонд невпинно зростав: у 1946 році книжковий фонд становив 12 605 примірників; на 1 січня 1969 року – 208 000 примірників, а на 1 січня 2005 року фонд бібліотеки становить понад 345 тис. прим. Фонд бібліотеки комплектується навчальною, науковою, довідковою літературою з усіх галузей знань, яка забезпечує навчальний та науково-дослідні процеси.

У фонді бібліотеки є понад 1453 примірників видань XIX – початку XX століть. Вони відображені у спеціальній картотеці і є перспективною ланкою бібліотечної роботи.

Розгалужена структура бібліотеки академії дає змогу щорічно обслуговувати понад 5 000 читачів, видавати близько 400 000 друкованих видань.

Фонд бібліотеки відображається в:

 • алфавітному каталозі;
 • систематичному каталозі;
 • предметній картотеці;
 • бібліографічних картотеках.

 

Основними напрямками діяльності бібліотеки є:

 • формування фонду відповідно до профілю академії та потреб читачів;
 • опрацювання надходжень;
 • організація системи каталогів і картотек та створення їх електронної версії;
 • зберігання бібліотечного фонду;
 • абезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників академії та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами;
 • обслуговування читачів по МБА;
 • укладання бібліографії праць учених академії;
 • пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань.

 

У структурі бібліотеки функціонують:

 • відділ книгозберігання та обслуговування читачів;
 • відділ комплектування, наукового опрацювання літератури, організації каталогів;
 • довідково-бібліографічний та інформаційний відділ;
 • сектор читальних залів із спеціалізованими залами технічної, гуманітарної літератури і мистецтвознавства з відкритим доступом до фондів.

 

З 1982 року діє абонемент художньої літератури.

Для покращення обслуговування читачів в 1997 році відкрито читальний зал на 24 місця при абонементі навчальної літератури.

До послуг читачів комп’ютерний читальний зал.

Бібліотека обслуговує читачів по МБА.

Сторонні читачі обслуговуються тільки в читальних залах при наявності паспорта.