Контакти

Відділу аспірантури та докторантури

Адреса: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19 2 поверх, кім. 229

тел.: роб. (032) 242-23-95

моб. 068-750-01-60

email:

Новини

Змагання відбулися в спортивному комплексі Львівського національного у...
«Європейська ліга професійного розвитку» разом з Економічним Універси...
25 квітня 2023 року відбулася ХІХ Всеукраїнська конференція «Управлінн...
Читати всі новини

Садова

Руслана Михайлівна

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

Українська академія друкарства є основним центром підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України.

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в Українській академії друкарства

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг (к-ть осіб) Документ, що підтверджує право на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
06 Журналістика 061 Журналістика 10 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 10 осіб
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 856 від 19.07.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 7)
126 Інформаційні системи та технології 12 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 60л від 24.03.17 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 3)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 5 осіб Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5)
133 Галузеве машинобудування 10 осіб
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 15 осіб
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія 12 осіб

 

Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка докторів наук в Українській академії друкарства

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія