Вступникам на ФЗФН

                             

ДРУКАРСЬКА І ВИДАВНИЧА  СПРАВА У СУСПІЛЬСТВІ

Є певна символічність у тому, що академія і наш факультет функціонує у Львові – місті, де понад 430 років тому вперше в нашій історії вийшли тисячними тиражами український «Буквар» та «Апостол». Як ніде інде, тут збережена гармонія унікального середньовічного архітектурного ансамблю ще з тих часів, коли його кам’яними вулицями ходили засновники українського книгодрукування Степан Дропан та Іван Федорович, а також   Юрій Дрогобич (Котермак) - «Магістр Георгіус із Львова із Русі», як іменував себе родоначальник нашої видавничої справи, перший український автор друкованої книги, яку видали в Римі у 1483 році.
Шануйте наше місто. Гордіться його досягненнями  й визначними людьми. Вічний і животворящий дух  видавничо-поліграфічної справи і рушить вперед історію світової цивілізації. Отож, тільки тут, у древньому Львові – місті відомих друкарів і видавців, де як найдорожчий скарб бережуть рідну мову, можна по справжньому навчитися розуміти і шанувати культуру, духовність, історичну та національну пам’ять. Оволодівати  таємницями великого мистецтва книгодрукування на заочному факультеті УАД.

Загальні відомості про  Факультет заочної форми навчання УАД
Унікальний навчальний підрозділ в Україні для підготовки  спеціалістів найвищої кваліфікації для  видавничої і поліграфічної справи без  відриву від виробництва діє з  1957 р і  підготував понад  25 тис. спеціалістів.  Навчальний процес ґрунтується на поєднанні традиційних і новітніх технологій заочного навчання.  Виробнича діяльність  додатково мотивує інтерес студентів до засвоєння і  практичної реалізації одержаних знань.
 Після закінчення навчання випускники факультету одержують дипломи та додатки до них європейського зразка, такі ж, як для стаціонарної форми навчання.При вступі на навчання немає обмежень щодо віку, трудового стажу чи місця роботи. Отже, цьогорічні випускники шкіл і коледжів, як  і ті,  хто вже має за плечима значний життєвий досвід  -  повноцінні учасники вступної кампанії. Найвищі шанси поступити до академії матимуть  ті, хто при подачі документів  заявить для неї  перший пріоритет.
Термін підготовки  на бакалавра - 5 років,  магістра 1,5  роки. Абітурієнти з дипломами молодших спеціалістів за результатами вступних випробувань зараховуються відразу на 3 КУРС.
Робота в галузі друкарства належить до найпотрібніших, найпрестижніших і високооплачуваних у сучасному суспільстві.  Адже надруковані  речі оточують нас завжди, скрізь і всюди. Починаючи від бланка свідоцтва про народження і першої дитячої книжки,  це також: журнали і газети, гроші і документи, рекламні банери і  зображення на виробах і т. д. 
Левову частку друкарської продукції складають пакувальні та рекламні  засоби, що застосовуються у  харчовій та інших галузях промисловості. Адже всі ці паперові і  пластикові коробки і  пакети для фасування продукції формуються на поліграфічних підприємствах. 
До поліграфічної сфери  належить також широкий клас комп’ютерних принтерів, обсяг застосування яких практично безмежний. До речі, зараз тут відбувається дуже цікавий, майже фантастичний прорив – з’явилися 3D-принтери – пристрої для пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою 3D-моделлю.  Так можна нарощувати навіть елементи біологічних  органів.
Революційні зміни  відбуваються й у сфері до друкарської підготовки інформації. На часі – крос-медіа технології, дія яких  багатопланова, тобто перероблену інформацію можна подати не тільки через друк, а паралельно ще й на інших носіях: веб-серверах, мобільним зв’язком, в соціальних мережах і т. д. Таким чином, повстає новітній метод масової комунікації, який також належить до сфери прикладання наших випускників.
Отже, друкарська і видавнича справа охоплює широкий масив пакувальних засобів та  мас-медіа продукції , активно співпрацює з усіма галузями людської діяльності, перспективна і динамічна в розвитку.  Підприємства галузі – успішні новітні інформаційні комплекси, працювати  в  яких цікаво і матеріально привабливо. Вони наповнені сучасною вітчизняною і зарубіжною технікою, яка постійно оновлюється, а їЇ кількість постійно  зростає.


СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ

 Спеціальності «Прикладна механіка» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Технічне, інженерне обслуговування галузі забезпечують фахівці з напрямів підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Інженерна механіка». Це важливий  вид виробничої діяльності з відчутним дефіцитом фахівців високого рівня. Тому для цих напрямів  виділяється найбільша кількість місць держзамовлення для вступу на перший курс на основі ЗНО і на третій курс без ЗНО для молодших спеціалістів механічного, радіоелектронного, електричного та ін. профілів.
Нажаль, багато вступників часто не розуміють суттєвих переваг роботи і працевлаштування за цими спеціальностями або не  вірять у спроможність оволодіти знаннями, необхідними  для  інженерної діяльності і обминають цю благодатну сферу виробничої діяльності.
Що можна їм відповісти? - Не святі горшки ліплять! Відкиньте усі сумніви!
Методика навчання в академії передбачає, що потрібні знання і навики доступні кожному, хто проявляє належний рівень прагнень і старань. З часом у вас виробиться інтерес, появиться смак, а з цим і любов до професії та задоволення від праці. Бо лише ставлячи перед собою високі цілі, можна досягти справжніх успіхів!
 Спеціальність  «Видавництво та поліграфія «
Отже, вже в самій цій назві спеціальності закладено досить широкий діапазон можливостей для працевлаштування. Крім традиційних спеціальностей у сфері видавництва і поліграфії   це може бути робота у сфері наладки і експлуатації комп’ютерних систем, діяльність у сфері системотехніки і програмування, електронні і мультимедійні видання.
Місць держзамовлення тут також достатньо для зарахування,  як на основі ЗНО, так і для молодших спеціалістів з дипломами про закінчення коледжів за суміжними спеціальностями без ЗНО, яких зараховують на третій курс.
 До речі, багато  коледжів, відкрили у себе популярну длоя поліграфічного профілю спеціальність «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації. Запрошуємо на навчання випускників  цих навчальних закладів: Черкаського художньо-технічного коледжу, Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, Чернівецького індустріального коледжу, Запорізького гідроенергетичного коледжу, Київського промислово-економічного коледжу НАУ, Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,  Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету, Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Київського вищого професійного поліграфічного училища, Вінницького коледжу будівництва і архітектури, Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства, Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорноморського державного університету імені Петра Могили та ін.
 
Спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраці» та  «Дизайн»
Мистецтво художнього оформлення видавничої продукції досить оригінальне, цікаве і самобутнє. Підготовка фахівців цієї справи  традиційно  користується високою популярністю у випускників шкіл і багатьох коледжів з усієї України. Наша академія  володіє у цій сфері значним матеріальним і людським потенціалом і користується  великим авторитетом у цій галузі підготовки. На відміну від інших вишів, у нас є можливість  за досить символічну плату  дістати оригінальну освіту без відриву від виробництва.
 
Спеціальності «Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Маркетинг»
Викликають особливе зацікавлення багатьох наших вступників, бо одержані після  закінчення навчання дипломи чинні не тільки для роботи в поліграфії, а й для будь якої іншої галузі суспільного виробництва.
 Відповідно й до академії на третій курс без ЗНО приймають усіх, хто має диплом молодшого спеціаліста з будь якої зі спеціальностей.  На  ці спеціальності поступає й багато випускників шкіл,  які знаходять собі роботу в сфері  торгівлі, побутового обслуговування, в банківській сфері, офісних центрах, на малих підприємствах. У вільноринковому суспільстві  економічна освіта є елементом своєрідної культури, що дає змогу розвивати свій бізнес.
 Спеціальність «Видавнича справа і редагування»,
Користується особливо великою популярністю, як у випускників середніх шкіл, так і у молодших спеціалістів  з багатьох коледжів України даного профілю. Тут готують журналістів і редакторів для  засобів масової інформації: видавництв, радіо і телебачення і т. д.
Багато наших студентів знаходять роботу у сфері реклами, зокрема, інтернет-середовищі.
Якщо Ви відчуваєте прихильність  до гуманітарної діяльності запршуємо на навчання до  нас.
Отже, будь-який з напрямів і професій в нашій галузі вимагає  глибоких і ґрунтовних знань, високої особистої культури. Та, мабуть, тільки такій надзвичайно цікавій і важливій  справі й справді варто присвятити  усе своє життя.
 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ
 Мабуть, вже багатьом нашим випускникам треба звикати до умов і правил світового ринку праці, коли люди у пошуках достойної роботи можуть по декілька разів за життя змінювати місце проживання і напрям діяльності.
До нас звертаються керівники багатьох підприємств з усієї України, запрошуючи на роботу випускників, пропонуючи хороші умови, житло і зарплату. Поліграфічна галузь в Україні бурхливо розвивається. Відкриваються потужні підприємства, оснащені найновішим обладнанням, здатні не лише задовольняти внутрішні потреби країни, а й конкурувати  на світовому ринку. Досить згадати, наприклад, київське підприємство «Бліц Інформ», де серед п’ятисот його працівників багато наших випускників і теперішніх студентів-заочників. І таких підприємств в Україні стає щораз більше.
Диплом академії  дійсний у багатьох країнах світу. Багато наших випускників успішно працюють у типографіях Португалії, Іспанії, Німеччини та інших країн. Великий попит є на поліграфічних підприємствах Польщі, Чехії, Прибалтійських країн та ін.
  На  Львівщині діє декілька сотень поліграфічних підприємств, серед яких є й такі, що належать до найвищого світового класу, і їхня кількість зростатиме.
Значно розширилося й класичне наповнення поняття «поліграфії і видавничої сфери». Тепер воно доповнене опрацюванням цифрових зображень, електронними виданнями, Інтернетом, цифровим відео і т. д., тобто практично пов’язане з усіма засобами мас-медіа. Отже, тут теж можна знайти застосування знанням, здобутим в нашій академії.
Треба також відзначити, що, окрім спеціальностей лише «полігра­фіч­ного» про­філю, на факультеті достойно представлені й суміжні напрямки: економічний, торговельний, журналістики, образотворчого мистецтва, які з друкарством мають опосередкований зв’язок, а отримані знання дозволяють працевлаштуватися у багатьох інших галузях.
 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І  НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Всі, що мають диплом молодшого спеціаліста зараховуються на третій курс  і  навчатимуться разом в окремих для кожної спеціальності групах. Для цього для них розроблений спеціальний навчальний план і розклад занять. При вступі їм не потрібно складати ЗНО.
 ВСТУП НА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ і МАГІСТР»
Диплом  бакалавра засвідчує  про Вашу базову вищу освіту. Для одержання повної вищої освіти потрібно продовжити навчання у магістратурі.
Для цього у визначений термін потрібно подати документи у приймальну комісію (вул. Підвальна, 17).
Цьогорічні випускники УАД  подають тільки заяву, копію паспорта і ідентифікаційного числа і  чотири фотографії
Правом вступу користуються всі особи, що мають диплом бакалавра за напрямом даної або інших спеціальностей. Тобто, це - не тільки цьогорічні випускники нашого  факультету.Є багато випускників стаціонару, при чому не тільки з УАД, а й з багатьох інших державних і приватних ВНЗ, де немає заочної освіти. Адже оплата за навчання на заочній формі майже в двічі нижча, ніж на стаціонарі.
Вступні екзамени відбуватимуться у вигляді тестів, зміст яких складений на основі ОПП для відповідних напрямів і спеціальностей.
 КОНТАКТИ І ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
– Заходьте у деканат факультету заочної форми навчання  по вул. Підвальній, 17 к. 30
– Читайте інформацію на сайтах академії http://www.uad.lviv.ua та факультету http://www.uad.edu.ua
Звертайтеся з запитаннями на форумі Facebook https://www.facebook.com/uad.zv/
 - Пишіть деканові на електронну пошту  ihbar@ukr.net
   - Дзвоніть на тел.  0322357551.

Остання зміна: четвер 2 травень 2019 9:17