Вступникам на ФЗФН

Зміст

- Історія і загальні відомості про   Факультет заочної форми навчання 

- Роль і місце друкарської і видавничої справи в сфері суспільного виробництва

- Напрями і спеціалізації  підготовки фахівців на факультеті

- Працевлаштування випускників

- Порядок прийому і  навчання молодших спеціалістів

- Вступ на ОКР «магістр»

- Про  місто Львів і традиції львівського друкарства

- Контакти і діалог через інтернет                                                              

 Історія і загальні відомості про  Факультет заочної форми навчання 

Історія Факультету заочної форми навчання УАД розпочалася ще у середині минулого століття,  у  1957 р. За 62 ріоки навчальної діяльності  тут було підготовлено біля  25 тис. кваліфікованих спеціалістів.  Був і запишається єдиним унікальним і  класичним навчальним підрозділом в Україні, що  готує спеціалістів найвищої кваліфікації для  видавничої і поліграфічної справи без  відриву від виробництва.

 Навчальний процес ґрунтується на застосуванні класичних і новітніх технологій дистанційної освіти за безпосередньої участі студента у виробництві, що додатково мотивує його інтерес до засвоєння і  реалізації одержаних знань на робочому місці.

Після закінчення навчання випускники факультету одержують дипломи та додатки до них європейського зразка, такі ж, як для стаціонарної форми навчання.

При вступі на навчання немає обмежень щодо віку, трудового стажу чи місця роботи. Отже, цьогорічні випускники шкіл і коледжів, як  і ті,  хто вже має за плечима значний життєвий досвід  -  повноцінні учасники вступної кампанії. Найвищі шанси поступити до академії матимуть  ті, хто при подачі документів  заявить для неї  перший пріоритет.

Абітурієнти з дипломами молодших спеціалістів за результатами вступних випробувань зараховуються відразу на 3 курс.  

Термін навчання на бакалавра - 5 років,  магістра 1,5 - 2 роки, в залежності від спеціальності.

 

                 Напрямки підготовки фахівців на  ФЗФН

  СПЕЦІАЛЬНОСТІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРІ МАГІСТР 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СТУПЕНЯ МАГІСТР

Дизайн
- Графічний дизайн
Дизайн анімації та мультимедіа
- Дизайн авторської книги
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
-  Мистецтво книги, конструювання та художнє оформлення видань
-  Станкова графіка
-  Консервація та реставрація паперу, видань і творів мистецтва на
паперовій основі
Видавництво та поліграфія
- Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань
-  Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних
виробництв
- Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів
Комп’ютерні науки
-  Комп’ютерні науки
Інформаційні системи та технології
-   Інформаційні системи та технології
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
-   Документознавство та інформаційна діяльність
-   Бібліотечна та книжкова справа
Журналістика
-   Видавнича справа та редагування
Реклама і зв’язки з громадськістю
Облік і оподаткування
-   Облік і оподаткування
Менеджмент
-   Управління фінансово-економічною безпекою
Маркетинг
-     Маркетинг

 

 

МІСЦЕ І РОЛЬ ДРУКАРСЬКОЇ І ВИДАВНИЧЩЇ СПРАВ В СФЕРІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Робота в галузі друкарства належить до найпотрібніших, найпрестижніших і високооплачуваних у сучасному суспільстві.  Адже надруковані  речі оточують нас завжди, скрізь і всюди. Починаючи від бланка свідоцтва про народження і першої дитячої книжки,  це також: журнали і газети, гроші і документи, рекламні банери і  зображення на виробах і т. д. 

Левову частку друкарської продукції складають пакувальні та рекламні  засоби, що застосовуються у  харчовій та інших галузях промисловості. Адже всі ці паперові і  пластикові коробки і  пакети для фасування продукції формуються на поліграфічних підприємствах. 

До поліграфічної сфери  належить також широкий клас комп’ютерних принтерів, обсяг застосування яких практично безмежний. До речі, зараз тут відбувається дуже цікавий, майже фантастичний прорив – з’явилися 3D-принтери – пристрої для пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою 3D-моделлю.  Так можна нарощувати навіть елементи біологічних  органів.

Революційні зміни  відбуваються й у сфері до друкарської підготовки інформації. На часі – крос-медіа технології, дія яких  багатопланова, тобто перероблену інформацію можна подати не тільки через друк, а паралельно ще й на інших носіях: веб-серверах, мобільним зв’язком, в соціальних мережах, відео і телебаченні. Таким чином, повстає новітній метод масової комунікації, який також належить до сфери прикладання наших випускників.

Отже, друкарська і видавнича справа охоплює широкий масив мас-медіа, активно співпрацює з усіма галузями людської діяльності, перспективна і динамічна в розвитку.  Підприємства галузі – успішні новітні інформаційні комплекси, працювати  в  яких цікаво і матеріально привабливо. Вони наповнені сучасною вітчизняною і зарубіжною технікою, яка постійно оновлюється, а їх кількість, не дивлячись на кризові явища, постійно зростає.

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ і СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ

 Спеціальності «Прикладна механіка» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Технічне, інженерне обслуговування галузі забезпечують фахівці з напрямів підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Інженерна механіка».  Це важливий  вид виробничої діяльності з відчутним дефіцитом фахівців високого рівня. Тому для цих напрямів  виділяється найбільша, практично не обмежена кількість місць держзамовлення для вступу на перший курс на основі ЗНО і на третій курс без ЗНО для молодших спеціалістів механічного, радіоелектронного, електричного та ін. профілів..

Нажаль, багато вступників часто не розуміють суттєвих переваг роботи і працевлаштування за цими спеціальностями або не  вірять у спроможність оволодіти знаннями, необхідними  для  інженерної діяльності і обминають цю благодатну сферу виробничої діяльності.

Що можна їм відповісти? - Не святі горшки ліплять! - Відкиньте усі сумніви!

Методика навчання в академії передбачає, що потрібні знання і навики доступні кожному, хто проявляє належний рівень прагнень і старань. З часом у вас виробиться інтерес, появиться смак, а з цим і любов до професії та задоволення від праці. Бо лише ставлячи перед собою високі цілі, можна досягти справжніх успіхів!

 

Спеціальність  «Видавництво та поліграфія «

Отже, вже в самій цій назві спеціальності закладено досить широкий діапазон можливостей для працевлаштування, це може бути робота у сфері наладки і експлуатації комп’ютерних систем, діяльність у сфері системотехніки і програмування, і звичайно, видавнича справа та технології друку.

Місць держзамовлення тут також достатньо для зарахування як на основі ЗНО, так і для молодших спеціалістів з дипломами про закінчення коледжів за суміжними спеціальностями без ЗНО, яких зараховують на третій курс.

 До речі, велике число різних коледжів, відкрили у себе суміжну для поліграфічного профілю спеціальність «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», що також очевидно свідчить про її високу популярність. Запрошуємо на навчання випускників  цих навчальних закладів: Черкаського художньо-технічного коледжу, Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, Чернівецького індустріального коледжу, Запорізького гідроенергетичного коледжу, Київського промислово-економічного коледжу НАУ, Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,  Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету, Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Київського вищого професійного поліграфічного училища, Вінницького коледжу будівництва і архітектури, Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства, Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорноморського державного університету імені Петра Могили та ін.

 

Спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраці» та  «Дизайн»

Мистецтво художнього оформлення видавничої продукції досить оригінальне, цікаве і самобутнє. Підготовка фахівців цієї справи  традиційно  користується високою популярністю у випускників шкіл і багатьох коледжів з усієї України.

 

Спеціальності «Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Маркетинг»

Викликають особливе зацікавлення багатьох наших вступників, бо одержані після  закінчення навчання дипломи чинні не тільки для поліграфії, а й для будь якої іншої галузі суспільного виробництва.

 Відповідно й до академії на третій курс без ЗНО приймають усіх, хто має диплом молодшого спеціаліста з будь якої з спеціальностей з цієї галузі знань. На  ці спеціальності поступає багато випускників шкіл, особливо дівчат, які знаходять роботу в банках, офісах, на малих підприємствах. У вільноринковому суспільстві  економічна освіта є елементом культури, що дає змогу розвивати свій бізнес

 

Спеціальність «Видавнича справа і редагування»,

Користується особливо великою популярністю, як у випускників середніх шкіл, так і у молодших спеціалістів  з багатьох коледжів України даного профілю. Тут готують журналістів і редакторів для  засобів масової інформації: видавництв, радіо і телебачення і т. д.

Отже, будь-який з напрямів і професій в нашій галузі вимагає  глибоких і ґрунтовних знань, високої особистої культури. Та, мабуть, тільки такій надзвичайно цікавій і важливій  справі й справді варто присвятити  усе своє життя.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

 Мабуть, багатьом нашим випускникам треба звикати до умов і правил світового ринку праці, коли люди у пошуках достойної роботи можуть по декілька разів за життя змінювати місце проживання і напрям діяльності. До нас звертаються керівники багатьох підприємств з усієї України, запрошуючи на роботу випускників, пропонуючи хороші умови, житло і зарплату. Поліграфічна галузь в Україні бурхливо розвивається. Відкриваються потужні підприємства, оснащені найновішим обладнанням, здатні не лише задовольняти внутрішні потреби країни, а й конкурувати  на світовому ринку. Досить згадати, наприклад, київське підприємство «Бліц Інформ», де серед п’ятистайого працівників багато наших випускників і теперішніх студентів-заочників. І таких підприємств в Україні стає щораз більше.

Диплом академії  дійсний у багатьох країнах світу. Багато наших випускників легально працює у типографіях Португалії, Іспанії, Німеччини та інших країн. Великий попит на наших випускників на поліграфічних підприємствах Польщі, Чехії, Прибалтійських країн та ін.

Світовий ринок «відгукується» на насиченість нашого міста професійно підготовленими кадрами. У Львові діє декілька сотень поліграфічних підприємств, серед яких є й такі, що належать до найвищого класу, і їхня кількість зростатиме.

Значно розширилося й класичне наповнення поняття «поліграфії і видавничої сфери». Тепер воно доповнене опрацюванням цифрових зображень, електронними виданнями, Інтернетом, цифровим відео і т. д., тобто практично пов’язане з усіма засобами мас-медіа. Отже, тут теж можна знайти застосування знанням, здобутим в нашій академії.

Треба також відзначити, що, окрім спеціальностей лише «полігра­фіч­ного» про­філю, на факультеті достойно представлені й суміжні напрямки: економічний, торговельний, журналістики, образотворчого мистецтва, які з друкарством мають опосередкований зв’язок, а отримані знання дозволяють працевлаштуватися у багатьох інших галузях.

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І  НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Всі. Що мають диплом молодшого спеціаліста зараховуються на третій курс  і  навчатимуться разом в окремих для кожної спеціальності групах. Для цього для них розроблений спеціальний навчальний план і розклад занять.

 

ВСТУП НА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ і МАГІСТР»

Диплом  бакалавра засвідчує  про Вашу базову вищу освіту. Для одержання повної вищої освіти потрібно вступити і продовжити навчання на магістра чи спеціаліста.

Для цього у визначений термін потрібно подати документи у приймальну комісію (вул. Підвальна, 17).

Цьогорічні випускники УАД  подають тільки заяву, копію паспорта і ідентифікаційного числа і  чотири фотографії

Правом вступу користуються всі особи, що мають диплом бакалавра за напрямом даної або інших спеціальностей. Тобто, це - не тільки цьогорічні випускники нашого  факультету.Є багато випускників стаціонару, при чому не тільки з УАД, а й з багатьох інших державних і приватних ВНЗ, де немає заочної освіти. Адже оплата за навчання на заочній формі майже в двічі нижча, ніж на стаціонарі.

Вступні екзамени відбуватимуться у вигляді тестів, зміст яких складений на основі ОПП для відповідних напрямів і спеціальностей.

 

ПРО  МІСТО І ТРАДИЦІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ДРУКАРСТВА

Є певна символічність у тому, що академія і наш факультет функціонує у Львові – місті, де понад 430 років тому вперше в нашій історії вийшли тисячними тиражами український «Буквар» та «Апостол». Як ніде інде, тут збережена гармонія унікального середньовічного архітектурного ансамблю ще з тих часів, коли його кам’яними вулицями ходили засновники українського книгодрукування Степан Дропан та відновитель Іван Федорович Москвитин(Іван Федорович). Рідним вважав наше місто й видатний український вчений Юрій Дрогобич (Котермак) -- «Магістр Георгіус із Львова із Русі», як іменував себе родоначальник нашої видавничої справи, перший український автор друкованої книги, яку видали в Римі у 1483 році. Весь світ визнає Юрія Дрогобича як активного діяча Відродження – епохи, яка подарувала людству Леонардо да Вінчі. Його двічі обирали ректором Болонського університету, а у Краківському університеті він викладав астрономію, де серед його учнів був Микола Копернік.

Шануйте наше місто. Гордіться його досягненнями визначними людьми.Вічний і животворящий дух  видавничо-поліграфічної справи і рушить вперед історію світової цивілізації

Отож, тільки тут, у древньому Львові – місті відомих друкарів і видавців, де як найдорожчий скарб бережуть рідну мову, можна по справжньому навчитися розуміти і шанувати культуру, духовність, історичну та національну пам’ять. Оволодівати  таємницями великого мистецтва книгодрукування на заочному факультеті УАД.

 

КОНТАКТИ І ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

– Заходьте у деканат факультету заочної форми навчання  по вул. Підвальній, 17 к. 30

– Читайте інформацію на сайтах академії http://www.uad.lviv.ua та факультету http://www.uad-zv.narod.ru/

Звертайтеся з запитаннями на форумі Facebook https://www.facebook.com/uad.zv/?_rdr .

 - Пишіть деканові на електронну пошту  ihbar@ukr.net

   - Дзвоніть на тел.  0322357551.


Last modified: Thursday, 13 September 2018, 11:13 AM