ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

                        


АКАДЕМІЯ ПІД  ЛЬВІВСЬКИМ  ЗАМКОМ...

Дуже символічно, що єдиний  в Україні повноцінний заклад вищої освіти з видавничо-поліграфічної сфери  діє  саме у Львові, місті, де зародилося і виникло українське книгодрукування. Вже у середині XV ст. тут діяла  друкарня Степана Дропана. У1574 р. Іван Федорович випустив у світ масовими  тиражами "Буквар" і "Апостол". А от родоначальником української видавничої справи був Юрій Дрогобич, перший український автор друкованої книги, виданої у Римі у 1483 р.
    Сучасна  академія під назвою Український поліграфічний інститут була заснована  у 1930 р в Харкові, як один з двох (другий був у Москві) спеціалізованих закладів для підготовки фахівців найвищої кваліфікації для видавництва і поліграфії. Після війни інститут переїхав до Львова. Заочне навчання розпочалося тут у  1957 р.
 УАД постійно шукає нові шляхи для розвитку творчості та критичного мислення своїх випускників. Ентузіазм і відданість викладанню наших педагогів породжують цікавість і надихають студентів працювати над досягненням їхніх мрій.
 
ОБРІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ  ДРУКАРСЬКОЇ  ГАЛУЗІ


Без будь якого перебільшення можемо сказати, що надруковані речі, як ніщо інше,  оточують нас завжди, скрізь і всюди. Починаючи від бланка свідоцтва про народження і першої дитячої книжки, це також: журнали і газети, гроші і документи, рекламні банери і зображення на виробах і т. д.  Левову частку друкарської продукції складають пакувальні та рекламні  засоби  для харчової та інших видів промисловості. Підприємства галузі – успішні новітні інформаційні автоматизовані комплекси, працювати  на яких цікаво і матеріально привабливо, потребують молодої кваліфікованої робочої сили.  

 

ОСОБЛИВОСТІ  ВСТУПУ НА ЗАОЧНУ ФОРРМУ НАВЧАННЯ

 

За результатами ЗНО для  заочників  виділяється достатня кількість держбюджетних місць А оскільки ми є єдиним закладом цього профілю в Україні, то конкурс на ці місця відбувається тільки в межах нашого факультету. Отже, ви маєте реальні 
шанси поступити на безоплатне навчання. А особливо ті, хто при подачі документів  заявить про це перший пріоритет. При вступі на навчання немає обмежень щодо віку,  трудового стажу чи місця роботи. Отже, цьогорічні випускники шкіл і коледжів, як  і ті, хто вже має значний життєвий досвід, повноцінні учасники вступної кампанії.
Термін підготовки  бакалаврів - 5 років,  магістрів - 1,5  роки. Абітурієнти з дипломами молодших спеціалістів за результатами вступних випробувань зараховуються відразу на 3 КУРС. Навчальний процес ґрунтується на поєднанні традиційних і новітніх технологій заочного навчання. Виробнича діяльність  додатково мотивує інтерес студентів до засвоєння і  практичної реалізації одержаних знань. Після закінчення навчання випускники факультету одержують дипломи та додатки до них європейського зразка, такі ж, як для стаціонарної форми навчання.

ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ

«Прикладна механіка»
 та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Технічне, інженерне обслуговування галузі забезпечують фахівці з напрямів підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Інженерна механіка». Це

важливий  вид виробничої діяльності з відчутним дефіцитом фахівців високого рівня. Тому для цих напрямів  виділяється найбільша кількість місць держзамовлення для вступу на перший курс на основі ЗНО і на третій курс без ЗНО для молодших спеціалістів механічного, радіоелектронного, електричного та ін. профілів. Нажаль, багато вступників часто не розуміють суттєвих переваг роботи і працевлаштування за цими спеціальностями або не  вірять у спроможність оволодіти знаннями, необхідними  для  інженерної діяльності і обминають цю благодатну сферу виробничої діяльності. Що можна їм відповісти? - Не святі горшки ліплять! Відкиньте усі сумніви! Сучасна техніка є складною саме тому , що її легко обслуговувати  і ремонтувати. Методика навчання в академії передбачає, що потрібні знання і навики доступні кожному, хто проявляє належний рівень прагнень і старань. З часом у вас виробиться інтерес, появиться смак, а з цим і любов до професії та задоволення від праці. Бо лише ставлячи перед собою високі цілі, можна досягти справжніх успіхів!

 «Видавництво та поліграфія»

Вже в назві спеціальності закладено досить широкий діапазон можливостей для працевлаштування. Крім традиційних спеціальностей у сфері видавництва і поліграфії, це може бути також робота у сфері наладки і експлуатації комп’ютерних систем, діяльність у сфері системотехніки і програмування, електронних і мультимедійних видань, керування базами даних.  Місць держзамовлення тут також достатньо для зарахування,  як на основі ЗНО, так і для спеціалістів з дипломами про закінчення коледжів за суміжними спеціальностями без ЗНО, яких зараховують на третій курс.  До речі, багато  коледжів, відкрили у себе популярну для поліграфічного профілю спеціальність «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації. Запрошуємо на навчання випускників  цих навчальних закладів: Черкаського художньо-технічного коледжу, Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, Чернівецького індустріального коледжу, Запорізького гідроенергетичного коледжу, Київського промислово-економічного коледжу НАУ, Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,  Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету, Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Київського вищого професійного поліграфічного училища, Вінницького коледжу будівництва і архітектури, Львівського поліграфічного коледжу, Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорноморського державного університету імені П. Могили.

 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та  «Дизайн»

Мистецтво художнього оформлення видавничої продукції досить оригінальне, цікаве і самобутнє. Підготовка фахівців цієї справи  традиційно  користується високою популярністю у випускників шкіл і багатьох коледжів з усієї України. Наша академія володіє у цій сфері значним матеріальним і людським потенціалом і користується  великим авторитетом у цій галузі підготовки. На відміну від інших вишів, у нас є можливість за досить символічну плату  дістати оригінальну освіту без відриву від виробництва.

 «Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент»

Викликають особливе зацікавлення багатьох наших вступників, бо одержані після  закінчення навчання дипломи чинні не тільки для роботи в поліграфії, а й для будь якої іншої галузі суспільного виробництва.  Відповідно й до академії на третій курс без ЗНО приймають усіх, хто має диплом молодшого спеціаліста з будь якої зі спеціальностей. На ці спеціальності поступає й багато випускників шкіл, які знаходять собі роботу в сфері  торгівлі, побутового обслуговування, в банківській сфері, офісних центрах, на малих підприємствах. У вільноринковому суспільстві  економічна освіта є елементом своєрідної культури, що дає змогу розвивати свій бізнес.

«Видавнича справа і редагування»

Користується особливо великою популярністю, як у випускників середніх шкіл, так і у молодших спеціалістів  з багатьох коледжів України даного профілю. Тут готують

журналістів і редакторів для  засобів масової інформації: видавництв, радіо і телебачення і т. д.  Багато наших студентів знаходять роботу у сфері реклами, зокрема, інтернет-середовищі. Якщо Ви відчуваєте прихильність  до гуманітарної діяльності запрошуємо на навчання до нас.  Отже, будь-який з напрямів і професій в нашій галузі вимагає  глибоких і ґрунтовних знань, високої особистої культури. Та, мабуть, тільки такій надзвичайно цікавій і важливій  справі й справді варто присвятити  усе своє життя.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ


 
Мабуть, багатьом нашим випускникам треба звикати до умов і правил світового ринку праці, коли люди у пошуках достойної роботи можуть по декілька разів за життя змінювати місце проживання і напрям діяльності. До нас звертаються керівники багатьох підприємств з усієї України, запрошуючи на роботу випускників, пропонуючи хороші умови, житло і зарплату. Поліграфічна галузь в Україні бурхливо розвивається. Відкриваються потужні підприємства, оснащені найновішим обладнанням, здатні не лише задовольняти внутрішні потреби країни, а й конкурувати  на світовому ринку. Досить згадати, наприклад, київське підприємство «Бліц Інформ», де серед п’ятисот його працівників багато наших випускників і теперішніх студентів-заочників. І таких підприємств в Україні стає щораз більше. Диплом академії  дійсний у багатьох країнах світу. Багато наших випускників успішно працюють у типографіях Португалії, Іспанії, Німеччини та інших країн. Великий попит є на поліграфічних підприємствах Польщі, Чехії, Прибалтійських країн та ін.  На  Львівщині діє декілька сотень поліграфічних підприємств, серед яких є й такі, що належать до найвищого світового класу,і їхня кількість зростатиме. Значно розширилося й класичне наповнення поняття «поліграфії і видавничої сфери». Тепер воно доповнене опрацюванням цифрових зображень, електронними виданнями, Інтернетом, цифровим відео і т. д., тобто практично пов’язане з усіма засобами мас-медіа. Отже, тут теж можна знайти застосування знанням, здобутим в нашій академії. Треба також відзначити, що, окрім спеціальностей лише «полігра­фіч­ного» про­філю, на факультеті достойно представлені й суміжні напрямки: економічний, торговельний, журналістики, образотворчого мистецтва, які з друкарством мають опосередкований зв’язок, а отримані знання дозволяють працевлаштуватися у багатьох інших галузях.

 
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І  НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ


Всі, що мають диплом молодшого спеціаліста зараховуються на третій курс  і  навчатимуться разом в окремих для кожної спеціальності групах. Для цього для них розроблений спеціальний навчальний план і розклад занять. При вступі їм не потрібно складати ЗНО.

ВСТУП НА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ і МАГІСТР»

Диплом  бакалавра засвідчує  про Вашу базову вищу освіту. Для одержання повної вищої освіти потрібно продовжити навчання у магістратурі. Для цього у визначений термін потрібно подати документи у приймальну комісію (вул. Підвальна, 17).Цьогорічні випускники УАД  подають тільки заяву, копію паспорта і ідентифікаційного числа і  чотири фотографії  Правом вступу користуються всі особи, що мають диплом бакалавра за напрямом даної або інших спеціальностей. Тобто, це - не тільки цьогорічні випускники нашого  факультету. Є багато випускників стаціонару, при чому не тільки з УАД, а й з багатьох інших державних і приватних ВНЗ, де немає заочної освіти. Адже оплата за навчання на заочній формі майже в двічі нижча, ніж на стаціонарі.

Вступні екзамени відбуватимуться у вигляді тестів, зміст яких складений на основі ОПП для відповідних напрямів і спеціальностей.

 КОНТАКТИ І ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
 - Заходьте у деканат факультету заочної форми навчання  по вул. Підвальній, 17 к.30. 
 - Читайте інформацію на сайтах академії http://www.uad.lviv.ua та факультету http://www.uad.edu.ua
 - Звертайтеся з запитаннями на форумі Facebook https://www.facebook.com/uad.zv/
 - Пишіть на електронну пошту  ihbar@ukr.net  - Дзвоніть на тел. 0322357551